Cymraeg

Caitlin Shepherd

Caitlin Shepherd arlunydd, ymchwilydd ac addysgwr sy'n ymwneud â gwneud gwaith celf safle-benodol sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol.

Rwy'n defnyddio dyluniad print, gosodiadau sain a strwythurau adeiledig fel cyfryngau i archwilio a gwrando ar straeon personol bywyd bob dydd, gyda diddordeb arbennig mewn profiadau byw o hunaniaeth dosbarth, ansicrwydd ac anghydraddoldeb economaidd.

Ar hyn o bryd rwy'n ymgeisydd PhD yn UWE DCRC, rhan o'r consortiwm 3d3. Mae fy praxis yn archwilio sut mae hunaniaeth a phrofiad dosbarth gweithiol croestoriadol yn cael eu heithrio o gelf sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol (a'r diwydiannau creadigol yn gyffredinol), a'r hyn y gellir ei wneud trwy arferion gwrando mewn lleoliad, codi ymwybyddiaeth (CR) a beirniadaeth i fynd i'r afael â gwaharddiadau o'r fath.

Trwy fy praxis, rwy'n gwerthuso prosesau gwrando ar gyfarfod fel dull o herio tueddiadau ecsgliwsif y byd celf a chymdeithas yn gyffredinol. Yn y bôn, mae gen i ddiddordeb yn y ffordd rydyn ni'n gwrando, lle rydyn ni'n gwrando, potensial affeithiol gwrando ar ein gilydd, ac os yw gwrando ar leisiau dosbarth gweithiol ar yr ymylon yn cael effaith a gwerth esthetig, gwleidyddol a chymdeithasol.

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD


Mae gen i ddiddordeb mawr yn ymdrechion Oriel Davies i weithio mewn deialog gyda nifer o bobl; artistiaid, trigolion lleol, y gymuned Gymreig a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol. Fy argraff i yw, bod yr oriel wedi ymrwymo i weithio tuag at gyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd croestoriadol, yn y Drenewydd a thu hwnt. Mae'r gwaith hwn yn bwysig iawn, gan ein bod yn byw trwy gyfnodau lle mae strwythurau gormesol hiliaeth, rhywiaeth, dosbarthiaeth a chyfalafiaeth yn cael eu datgymalu a'u disodli gan arferion gofal addawol. Rwy'n gyffrous iawn fy mod yn gweithio gyda'r oriel, gan ddefnyddio celf sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol fel proses o sgwrsio, gwrando ac arferion arbrofi gyda dychymygion gofalgar.

HOFF ARTIFFACT DIWYLLIANNOL


Oooo mae hyn mor anodd! Bydd yn rhaid i mi ddweud popeth yn recordio sain. Yn benodol, dywedaf y ZoomH4N PRO Digital Multitrack Recorder a Rode NT1- Meicroffon stiwdio. Rwy'n defnyddio'r ddau ddarn o git yn fy ymarfer yn fawr ac yn mwynhau gweithio gyda nhw.

You might also be interested in...