Cymraeg

Bob Gelsthorpe

Mae Bob Gelsthorpe yn Weithiwr Celfyddydau sy'n gweithio'n bennaf ym maes rhaglennu, cyfathrebu a llywodraethu; ac Artist sy'n ysgrifennu, creu ac eirioli. Ar hyn o bryd mae'n astudio MA Curadu ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste.

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD

Mae'n ganolbwynt creadigol gwych yng Nghanolbarth Cymru sy'n cadw cydweithredu wrth wraidd yr hyn y mae'n ei wneud.

HOFF ARTIFFACT DIWYLLIANNOL


Mae'n fath o adeilad cyfan yn hytrach nag arteffact, ond mae Capel Scrovegni yn Padua yn anhygoel, capel o ffresgoau gorau Giotto yn y byd, a wnaed yn fwy arbennig o lawer oherwydd mai dim ond 15 munud y caniateir i chi yno ar y tro.

You might also be interested in...