Cymraeg

Gaia Redgrave

Mae Gaia yn artist ar ei liwt ei hun sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Sir Benfro. I ddechrau, astudiodd decstilau ym Mhrifysgol Coventry cyn ennill BA (Anrh) Celf Gain o'r radd flaenaf yn Birmingham fel myfyriwr aeddfed. Mae ei hymarfer yn trafod cydraddoldeb a mynediad o fewn y gymdeithas gyfredol trwy ffilm, gosodiad, a pherfformiad arbrofol.

Mae Gaia yn arwain prosiectau sy'n cefnogi artistiaid anabl i gyflawni eu huchelgeisiau ac yn gweithio fel ymgynghorydd niwro-amrywiaeth yn y celfyddydau, gan gynghori sefydliadau ar weithio gyda phobl sy'n profi amrywiaeth o heriau niwro-amrywiol, corfforol a meddyliol.

Rwy'n gwehyddu ffabrig unigryw gan ddefnyddio gwŷdd Saori Japaneaidd a'i wneud yn ddillad. Fy mreuddwyd yw bod yn berchen ar geffyl siglo maint oedolyn.

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD

Rwy'n hoffi Oriel Davies gan eu bod yn agored ac yn groesawgar i bawb ac yn dangos cymaint o amrywiaeth o waith celf o safon. Maen nhw'n gweithio'n galed i wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud yn hygyrch i bawb. Hoffwn helpu Oriel Davies i fod hyd yn oed yn fwy hygyrch, yn enwedig i unrhyw un sy'n niwro-ymyrraeth neu'n profi anawsterau iechyd meddwl. Un o fy nwydau yw sut mae celf o bob math yn wych ar gyfer cefnogi iechyd a lles. Rwy’n credu’n gryf nad oes yn rhaid i chi fod yn ‘dda mewn celf’ er mwyn iddo fod yn fuddiol, wedi’r cyfan, mae lliwio y tu allan i’r llinellau yn hwyl!

HOFF ARTIFFACT DIWYDDIANNOL

Rwy'n hoffi gwrthrychau swyddogaethol sydd â hanes cymdeithasol iddynt. Gan ddefnyddio bachyn crosio a darn o edafedd gallwch gynhyrchu dilledyn, tegan, cerflun, blanced. Nid oes unrhyw un yn gwybod dechrau'r bachyn mewn gwirionedd ond rydym yn gwybod bod gwragedd ffermwyr wedi gwneud fersiwn o les Gwyddelig ar gyfer y 'farchnad dorfol yn ystod newyn tatws 1845-1869, gwnaed y bachau hyn o hyd o wifren a chorc neu eu chwibanu o a darn o bren gan eu gŵr nhw. Sgarffiau crosio y Frenhines Victoria ar gyfer aelodau dethol o'i milwrol. Bellach mae'n ffurf ar gelf a ddefnyddir gan sawl artist gan gynnwys Ernesto Neto o Frasil

Gellir defnyddio bachyn crosio i wneud dillad.

You might also be interested in...