Cymraeg

Hefin Jones

Rwy'n ddylunydd sy'n byw yng Nghymru, yn gweithio ar draws ardaloedd cenedlaethol a rhyngwladol ehangach.

Rwy'n aml yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus, diwylliannol ac addysgol fel rhan o brosiectau ymchwil a dylunio cydweithredol. Ymhlith y prosiectau a chydweithrediadau diweddar mae Oriel Oriel Davies, Canolfan Mileniwm Cymru, Amgueddfa Victoria ac Albert, Canolfan Niwroddelweddu Wellcome, a'r Cyngor Crefftau.

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD:

Trwy'r gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud gyda'n gilydd dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi bod yn archwilio'r tiroedd comin, yn benodol, sut y gall yr oriel ddod yn adnodd y gall pobl ifanc sy'n byw yn y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos ei ail-enwi. Mae yna awydd ar y cyd i wireddu Cynulliad ODG Cyn-Golau a rhoi pobl ifanc wrth galon archwilio gwahanol bosibiliadau ar gyfer yr oriel. Er bod yr oriel wedi cau, nid yw ar gau mewn unrhyw ffordd. Mae'r tîm yn agored i wneud pethau newydd gyda phobl newydd, gan feddwl yn wahanol am yr hyn ydyw, beth mae'n ei wneud, sut mae'n ei wneud, pwy mae'n ei gefnogi a sut.

HOFF ARTIFFACT DIWYLLIANNOL:

Chwilio am Gwyddiadur, Malcolm Neon (Casetiau Neon, 1980)

Casetiau Neon oedd y label recordio Cymru / tanddaearol cyntaf yng Nghymru, ac fe’i sefydlwyd yn fy nhref enedigol yn Aberteifi ym 1980. Wedi’i sefydlu gan Malcolm Gwyon tra’n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Aberteifi, roedd yn blatfform pwysig i fandiau fel Datblygu a Malcolm Neon (Gwyon) i recordio a rhyddhau cerddoriaeth.

Er i’r gerddoriaeth gael ei rhyddhau rhyw 20 mlynedd cyn fy arddegau, mae’r pwyntiau cyfeirio mor fyw ac yn atseinio gyda llawer o fy mhrofiad yn tyfu i fyny yn Aberteifi.

Roedd y casét hwn 'Chwilio am Gwyddiadur' gan Malcolm Neon yn bwynt cyfeirio allweddol ar gyfer prosiect a wnes i gwpl o flynyddoedd yn ôl yn fy hen ysgol (Ysgol Uwchradd Aberteifi) o'r enw I'R BYD DYFODOL / I'R BYD YN Y DYFODOL, oherwydd ei themâu dyfodoliaeth ac awtomeiddio, yn ogystal â'r ethos DIY sy'n sail i'w wneud.

Cofnodwyd datganiadau Casetiau Neon yn stiwdio ystafell wely Malcolm Gwyon (y tu ôl i Robin’s Taxi) a llungopïwyd ac argraffwyd y gwaith celf yn argraffwyr E.L.Jones - lle gwnes i hefyd fy mhrofiad gwaith yn bymtheg oed, gan staplo tocynnau raffl ac ysgrifau coffa rhwymol; Ers hynny, rydw i wedi gweithio gyda nhw ar sawl achlysur i gynhyrchu pethau llai macabre, fel y cyhoeddiad printiedig ar gyfer IBD / TTFW.

Creodd Datblygu, Malcolm Neon ac eraill, eu gofod eu hunain i fod yn feirniadol o sefyllfa gerddorol, wleidyddol, economaidd ar y pryd, gan ddod o hyd i wahanol gerbydau - gan gynnwys cerddoriaeth, perfformio, gwneud ffilmiau, cyhoeddi - a oedd yn caniatáu iddynt fynegi hyn, ac roedd Casetiau Neon yn allweddol yn y broses hon.

Wedi'i ddal gan gasét 'Chwilio am Gwyddiadur' mae llawer o bethau sy'n bwysig i mi, megis rhwydweithiau mewn ardaloedd gwledig sy'n cefnogi pobl ifanc i fod yn greadigol ac yn feirniadol, gan ail-enwi adnoddau hygyrch (argraffwyr lleol> label recordio), a defnyddio ffuglen i ddychmygu'n greadigol. posibiliadau amgen ar gyfer ardal.

You might also be interested in...