Cymraeg

Jasmine-Violet Sheckleford

Fel arlunydd, mae iechyd meddwl, hunaniaeth a theulu wedi dylanwadu ar Jasmine-Violet Sheckleford erioed. Yn ddiweddar mae ei hiechyd meddwl wedi bod yn ffactor amlwg. Mae daduniad a phryder wedi arwain Jasmine i edrych ar absenoldeb, yn feddyliol ac yn gorfforol, gan archwilio ei hunaniaeth fel menyw ddu o fewn diwylliant Cymru a Phrydain. Mae ei thaith artistig wedi tynnu Jasmine i lawr lawer o ddisgyblaethau, O ffotograffiaeth polaroid, i Cyanoteipiau arbrofol a lluniadau inc emosiynol. Graddiodd Jasmine-Violet o Ysgol Gelf Caerfyrddin Yn 2020 ac ar hyn o bryd mae'n dilyn ei gyrfa fel arlunydd. Mae ei gwaith i'w weld yng Nghasgliad Celf Gyfoes Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

"Mae'r golau bob amser yn dangos ar y tu allan os ydych chi'n ymdrechu i fod yn dda ar y tu mewn." - Erykah Badu

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD


Rwy'n teimlo ei bod mor bwysig ein bod yn cwestiynu'r naratif ac yn creu celf sy'n ysgogi'r meddwl. Mae hon yn angerdd cyffredin mae Oriel Davies a minnau'n ei rhannu. Mae profiadau pawb yn wahanol, ac mae'n bwysig ymgysylltu â phob agwedd ar hynny. “Mae bywyd yn cychwyn y tu allan i'ch parth cysur.” Er y gall sgyrsiau hil, gwleidyddiaeth a braint fod yn heriol, credaf yn wirioneddol ei fod yn dechrau gyda deialogau agored. Mae'r deialogau a'r sgyrsiau agored hyn yn rhywbeth y byddwn i wrth fy modd yn eu datblygu gydag Oriel Davies

HOFF ARTIFFACT DIWYLLIANNOL


Rwy'n berson o gysuron creadur, ac nid yn un i daflu rhywbeth yr oeddwn yn ei drysori fel plentyn. Roedd gan bob un ohonom dedi neu flancedi, rhywbeth a oedd ynghlwm wrthym gan y glun fel plentyn. I lawer mae'r cysur hwnnw bellach yn eistedd mewn llofft neu yn nwylo eu plentyn eu hunain. I eraill fel fi mae'n dal i eistedd yn fy ngwely. I mi mae tegan meddal fy mhlentyndod “suki” gyda’i chariad wedi ei wisgo â ffwr a’i ben resown, yn atgoffa fy mrwydrau a chreithiau fy hun. Creadur wedi'i bersonoli â llais tawel o gysur.

You might also be interested in...