Cymraeg

Matthew Robert Hughes

Matthew Robert Hughes

Mae gwaith Matthew yn cael ei arwain gan gariad at adrodd straeon a’r hud a’r theatr yn y beunyddiol.

Mae'n defnyddio cerflunwaith ceramig a gwrthrychau swyddogaethol i greu bydoedd dychmygol. Ar hyn o bryd mae Matthew yn gweithio ar sgript ar gyfer cyfres o ffilm fer a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth ag Oriel Davies

Sefydlodd Matthew Legion Projects, sefydliad sy’n cael ei redeg gan artistiaid, yn 2012, ac mae’n cydweithio ag artistiaid o bob rhan o’r DU i gynhyrchu arddangosfeydd, gweithiau celf, ffilmiau, cyhoeddiadau a digwyddiadau. Mae hefyd wedi sefydlu gyda’i ŵr Graham, Chapel on the Green, ofod creadigol i bobl aros ac ymlacio ar wyliau neu ar encilion. Mae’r Capel hefyd yn gartref i ardd hudolus, y mae Matthew wedi’i chreu ac yn estyniad o’i arfer.


BETH YDYCH CHI'N HOFFI AM YR HYN MAE ORIEL DAVIES YN EI WNEUD


Mae Oriel Davies yn wynebu sawl her fel oriel wledig, yr wyf wedi eu gweld yn codi ac yn datblygu ymhellach iddi dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r arddangosfeydd yn feddylgar ac yn ddeniadol yn weledol, gyda chymuned y Drenewydd a’r cyffiniau yn ganolog i’r holl raglenni. Mae Oriel Davies wedi datblygu cydbwysedd gwych o arddangosfeydd cyfoes, crefft, a arweinir gan y gymuned a chelf hanesyddol sydd hefyd yn cael ei adlewyrchu trwy eu rhaglen ymgysylltu â phobl ifanc ac oedolion. pryd bynnag y byddaf yn ymweld, mae yna hefyd fodau ifanc yn crwydro o gwmpas, yn darlunio ac yn gwneud gwaith wedi'i ysbrydoli gan y gweithiau celf sy'n cael eu harddangos.

HOFF ARTIFFACT DDIWYLLIANNOL


Gwyddbwyllwyr Lewis

Dychmygwch ddarganfod rhain!? Arteffactau llawn cymeriad a hiwmor o'r fath - gwir drysor. Gwraidd cymaint o’r pethau sydd wedi fy ysbrydoli, ac yr wyf yn eu dal yn agos at fy nghalon o blentyndod

You might also be interested in...