Cymraeg

Barnaby Tuke

Hyfforddodd Barnaby Tuke fel dylunydd diwydiannol yn y Coleg Celf Brenhinol (MA RCA), Llundain, ar ôl treulio peth amser yn astudio yn MMU a gweithio fel gwneuthurwr cabinet.

Heddiw mae'n gweithio i ystod o gleientiaid preifat a sefydliadol ar draws y tu mewn, dodrefn, cyfeiriad celf a dylunio cynnyrch o'i gartref a'i swyddfa, wedi'i leoli yn sir ddeniadol Powys. Barnaby yw cyd-sylfaenydd Crane, cwmni dylunio sy'n arbenigo mewn offer coginio a nwyddau cartref.

BETH YDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD:

Heblaw am y buddion dealladwy o gymryd rhan yn y celfyddydau mae Covid-19 wedi tynnu sylw at y rôl bwysig y mae gweithgaredd cymdeithasol yn ei chwarae yn ein hapusrwydd. Mae Oriel Davies yn darparu lle croesawgar i bobl gymdeithasu, gweithio a phrofi celf, sy'n arbennig o bwysig nawr wrth i ni ddod allan o'r pandemig.

HOFF ARTIFFACT DIWYLLIANNOL:

HS Tymblwyr y Gellir Eu Stacio

Rydyn ni'n defnyddio'r sbectol yfed Siapaneaidd gymedrol hon sy'n edrych bob dydd gartref. Maent ar raddfa sy'n siarad am ddomestig ac yn ffitio'n berffaith yn y llaw. Cynhyrchir gan tumblers Toyo-Sasaki HS (Hard Strong) yw'r gwydr de facto ar gyfer y sector gwasanaeth bwyd yn Japan. Mae eu hansawdd adeiladu cadarn, eu pentwr sefydlog a'u dyluniad parhaus wedi eu gwneud yn glasur profedig.

Yn dal i fod yn berthnasol ac yn teimlo'n ffres fwy na hanner can mlynedd ar ôl iddynt gael eu cynllunio, maent yn enghraifft o wrthrych democrataidd, wedi'i gynhyrchu mewn màs sy'n cyfuno symlrwydd rhesymegol â harddwch ac ansawdd.

You might also be interested in...