Cymraeg

Charmain Ponnuthurai

Ar ôl y brifysgol, bûm yn gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn bennaf mewn rolau ymchwil. Roedd fy ngwaith yn cynnwys comisiynu ymchwil academaidd a chymhwyso hyn i lywio ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus cenedlaethol ar gyfer materion fel codi ymwybyddiaeth ynghylch mynediad at wasanaethau canser gan gymunedau difreintiedig ar gyfer Rhyddhad Canser Macmillan.

Fi yw cyd-sylfaenydd Crane, cwmni dylunio sy'n arbenigo mewn offer coginio a nwyddau cartref.

Hoff Bleser: Arddangosfeydd sy'n gwneud i mi feddwl, ffuglen Americanaidd a gwin naturiol.

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD:

Mae orielau yn lle pwysig i fyfyrio a meddwl am fywyd y tu hwnt i'w defodau beunyddiol. Mae'r Oriel Davies yn adnodd hanfodol mewn lleoliad gwledig fel Canolbarth Cymru lle nad oes llawer o leoedd o'r fath.

Byddai'n wych datblygu cysylltiadau ag ysgolion a thrigolion lleol i gynyddu amrywiaeth ac ymgysylltiad â'r oriel.

HOFF ARTIFFACT DIWYLLIANNOL:

Y gwrthrych a ddewiswyd gennyf yw'r blwch cof. Yn wahanol i albwm lluniau mae ganddyn nhw'r gallu amlochrog i drysori a storio gwrthrychau bach o ddefnydd ac ysbrydoliaeth bob dydd, sef barddoniaeth ac ymarferoldeb fel ei gilydd. Yn draddodiadol fe'u gwnaed o bren a gallwch ddod o hyd iddynt mewn gwahanol raddfeydd a lefelau cymhlethdod. Rwy’n defnyddio Julien Renault’s ‘Cassetta’ at y diben hwn. Wedi'i wneud yn yr Eidal gan Mattiazzi o solid Ash mae ar ffurf dau lyfr yn gorffwys ar ei gilydd.

You might also be interested in...