Cymraeg

Cerys Batten

Astudiodd Cerys Gelf a Dylunio yn y coleg lleol gyda ffocws ar Ffotograffiaeth a Dylunio Graffig. Mae hi wedi gweithio fel Cynorthwyydd Creadigol yn cynhyrchu byrddau hwyliau dylunio ac fel Dylunydd Graffig ar gyfer Argraffu. Ymunodd Cerys â'r Oriel ym mis Ebrill 2021 trwy'r cynllun Twf Swyddi Cymru.

“Rwy’n caru unrhyw beth lle rydw i’n cael chwarae gyda lliw! Lluniadu digidol, paentio a collage. Rwyf hefyd yn mwynhau mynd i sglefrfyrddio yn y tywyllwch gyda phennawd”

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD:

Rwy'n hoffi bod Oriel Davies mor groesawgar, cynhwysol, cyfeillgar ac yn poeni'n fawr am bwysigrwydd llesiant. Gall ymgysylltu â chelf gyfoes fod mor ddyrchafol - mae Oriel Davies yn rhoi’r profiad llawen hwnnw i bobl.

HOFF ARTIFFACT DYWYLLIANNOL:


Vans esgidiau slip clasurol. Fe'u cynhyrchwyd gyntaf ym 1977 ond maent wedi bod yn eicon ers cenedlaethau ers hynny. Rwy'n caru sut maen nhw wedi cael eu gwneud gyda chymaint o amrywiadau lliw a phatrwm dros y blynyddoedd, ond mae'r siâp bob amser wedi aros yr un peth. Mae fel bod gan bob pâr bersonoliaeth unigryw.

You might also be interested in...