Cymraeg

Criw Celf

Mae Oriel Davies yn gweithio gyda phobl ifanc yng Ngogledd Powys rhwng 12 a 18 oed. Trwy greu cyfleoedd i edrych ar y byd o'n cwmpas mewn gwahanol ffyrdd rydym yn anelu at ddathlu cyfoeth diwylliant Cymru ac amrywiaeth ein cymunedau; a dychmygu gweledigaethau cadarnhaol o'r dyfodol.

Drawing and photograph Mia Kaye

Mae Criw Celf yn rhaglen greadigol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru sydd ag angerdd am y celfyddydau gweledol.

Mae Criw Celf yn cefnogi ac yn annog pobl ifanc i ddatblygu meddwl, sgiliau a dyheadau creadigol trwy weithio gydag artistiaid, dylunwyr, crefftwyr, curaduron, ysgrifenwyr a staff oriel ac ymweld ag orielau, stiwdios a lleoedd diwylliannol eraill.

Eleni rydym wedi datblygu'r ffordd yr ydym yn gweithio er mwyn parhau â'r rhaglen trwy gydol y broses gloi. Mae pobl ifanc wedi cymryd rhan mewn cyfres o weithdai ar-lein a gyflwynwyd gan artistiaid sy'n gweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ymhlith y rhain mae'r dylunydd Hefin Jones, yr artistiaid Christine Mills, Erin Hughes ac Alinah Azadeh a'r ffotograffydd Mohamed Hassan.

Mae'r gweithdai yn archwilio syniadau o le, cartref a chyrraedd diwylliant newydd; natur ac ecoleg; a chreu Cynulliad Ieuenctid ODG. Archwiliwyd y syniadau hyn o fewn cyd-destun cyfoethog o hanes celf, celf gyfoes, ffilm, ffotograffiaeth, crefft a dylunio.

Mae'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn Criw Celf yn gyffrous ac yn ysbrydoledig i weithio gyda nhw. Maen nhw'n dod â brwdfrydedd, ffocws a hwyl i'r gweithdai ac maen nhw wedi creu llawer iawn o waith rydyn ni'n ei rannu a'i drafod ar oriel ar-lein bwrpasol ar Padlet.

I ddarganfod sut i ymuno â Criw Celf 2021/22, cysylltwch â kate@orieldavies.org

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob lefel o brofiad.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl ifanc sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y celfyddydau a diwylliant cyfredol. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, artistiaid ifanc lliw, artistiaid ifanc anabl, LGBTQIA + a phobl ifanc nad ydynt yn ddeuaidd, a phobl ifanc sy'n ystyried eu hunain yn ddosbarth gweithiol.

Mae ffi o £ 35 yn daladwy sy'n cynnwys costau'r holl weithgareddau, deunyddiau a theithiau. Mae lleoedd am ddim ar gael i ymgeiswyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Ariennir y rhaglen gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i darparu gan orielau a sefydliadau celfyddydol ledled y wlad. Cefnogir Criw Eala Oriel Davies hefyd gan Gyngor Sir Powys.

Mae Oriel Davies yn gweithio'n agos gyda Peak yn y Fenni a Chanolfan Gelf Aberystwyth i gynllunio a darparu rhaglenni ar gyfer pobl ifanc yn ein priod ardaloedd.

You might also be interested in...