Cymraeg

Arlunio Bore Da

Llun ffigwr misol gyda Lois Hopwood

Cymerwch wyliau o'ch arddull greadigol i archwilio gwaith artistiaid eraill. Yn dechrau Gorffennaf 2022

Mae llawer ohonom sy'n mwynhau lluniadu wedi mynd at ddeunyddiau ac wedi datblygu arddull sy'n gweddu i'n pwnc ac yn aml dyna pam rydym yn gwerthu ein gwaith.

Yn y gyfres hon o weithdai misol bydd yr artist Lois Hopwood yn eich annog i gymryd gwyliau o’ch steil eich hun a gweithio yn null rhywun arall. Trafodwch beth maen nhw'n ei wneud sut maen nhw'n ei wneud, y deunyddiau maen nhw'n eu defnyddio, sut maen nhw'n defnyddio ffigwr yn eu gwaith, perthnasedd lliw, llinell a chyfansoddiad.

Mae'r gweithdai'n dechrau ddydd Sadwrn cyntaf pob mis tan fis Rhagfyr. £20 y sesiwn. Archebwch fesul sesiwn neu mewn bloc. Mae lleoedd yn gyfyngedig, archebwch ymlaen llaw.

Amlinelliad o'r gweithdy:

Awr gyntaf - lluniad ffigwr gyda model mewn dillad mewn pedwar ystum 15 munud.

Ail awr a hanner - defnyddiwch eich lluniad ffigwr i wneud llun gan ddefnyddio'r Mis en Scen - y set rydym wedi creu yn y stiwdio.

Mis en scen- yn gosod y cefndir gyda tecstiliau celfi celf ac ati.

Mewn gweithdai blaenorol rydym wedi edrych ar Matisse, Egon Schiele, Modigliani a Frida Kahlo. Yn y dosbarthiadau hyn rwyf yn y gweithdai hyn byddwn yn edrych ar Gwen John, Ben Nicholson, Bonnard, ac yn ailymweld â Matisse.

Credyd llun Lois Hopwood

Am LoisHyfforddwyd Lois mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Newcastle. Mae lluniadu wrth galon ei gwaith. Yn 2009 ymddangosodd gwaith Lois yn Re:drawing yn Oriel Davies ac yn 2010 enillodd wobr ING Drawing yn Orielau Mall, Llundain. Mae ganddi MA mewn Dylunio Sgrin o’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (RCA), ac mae’n cyfuno’r ddwy ddisgyblaeth hyn yn ei darluniau tirwedd ar raddfa fawr. Mae’n arddangos yn rheolaidd ac yn cynnal gweithdai yn y Canolbarth a’r gororau.

Published: 28.07.2022