Cymraeg

Pecynnau Gweithgaredd Hanner Tymor Am Ddim

Ewch i’r awyr agored yr hanner-tymor yma am Taith i Fyd Natur!

Mae gennym ni pecynnau gweithgaredd sydd wedi cael eu ddylunio i blant a theuluoedd o gwmpas y thema o natur a lles, a fydd ar gael i gasglu yn fuan o’r Amgueddfa Robert Owen, Oriel Davies a Cultivate yn yr Drenewydd. Mae pob pecyn yn cynnwys llwyth of weithgareddau a deynuddiau i archwilio’r awyr agored gyda ac rydyn yn annog chi i gymryd eich amser i greu, chwarae a meddwl am sut mae natur yn gwneud i chi deimlo!

Mae’r pecynnau yma yn rhan o’r Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ac mae nifer o ddigwyddiadau arall yn digwydd yng Ngogledd, Canolbarth a De Cymru. Ewch draw i’w wefan i ddarganfod fwy am yr rhaglen www.museums.wales

Bydd y pecynnau gweithgaredd ar gael i gasglu o ddydd Llun 25ain o Hydref hyd at ddydd Sadwrn 30ain o Hydref.

Nodir bod yr Oriel Davies a Cultivate ar gau ar ddydd Llun.

Published: 22.10.2021