Cymraeg

Llun bore da

Dosbarthiadau darlunio bore Sadwrn. Mae dosbarthiadau'n rhedeg bob dydd Sadwrn rhwng 19eg Chwefror a dydd Sadwrn 26 Mawrth rhwng 10yb a 12.15yp

Digwyddiadau | 19 Chwefror 2022 - 26 Mawrth 2022


Ymunwch â'r artist Lois Hopwood ar gyfer chwe dosbarth darlunio bore Sadwrn.


manual override of the alt attribute

Bydd y cwrs byr hwn yn cyflwyno ffyrdd newydd o weld a darlunio, gan annog arbrofi a dealltwriaeth ddyfnach o arlunio fel arfer creadigol. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer y rhai sydd â phrofiad blaenorol o arlunio.

Bydd hanner cyntaf pob gweithdy yn cyflwyno ystod o ddeunyddiau lluniadu, technegau a dulliau gweithredu, gan eu cymhwyso i fywyd llonydd a lluniadu tirwedd. Bydd hwn yn amser i lacio a chael hwyl gyda'r broses arlunio, gan rannu gwybodaeth a syniadau. Bydd y gweithdai yn cynnwys: llun bywyd llonydd mewn pen ac inc ar roliau hir o bapur; y Zen o dynnu gwenyn dro ar ôl tro; collage ar banel pren ply gyda gesso; tynnu’r dref trwy lygaid Ben Nicholsons; gwneud print; lluniad haniaethol wedi'i ysbrydoli gan Agnes Martin.

Bydd ail hanner y gweithdy yn canolbwyntio ar lunio'r model tolch, wedi'i ysbrydoli gan Mise en Scène (gosod y llwyfan). Byddwn yn sefydlu ystumiau a phropiau ac yn edrych ar waith artistiaid fel Rembrant, Matisse, Modigliani, Egon Schiele, Frieda Kahlo a Rodin. Yn ystod y gweithdai bydd yr oriel yn dangos portread gan Rembrant fel rhan o Daith Campwaith yr Oriel Genedlaethol. Byddwn yn gweithio gyda'r gwaith hwn yn ystod y cwrs.

"Mae heriau lluniadu ffigyrau bob amser yn ymarfer gwerth chweil wrth edrych a mesur. Ond am y cyfnod hwn o chwe wythnos, rydw i eisiau gwneud adeilad bach yn ogystal â defnyddio gwahanol artistiaid i ysbrydoli."

Ymhlith y deunyddiau a ddarperir mae cetris a phapur siwgr, siarcol, graffit, pasteli meddal, pasteli olew ac inciau. Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim gyda rhodd ddewisol awgrymedig o £10 tuag at ddeunyddiau. Mae croeso i gyfranogwyr ddod â'u deunyddiau eu hunain neu brynu deunyddiau o'r ystod wych yn siop yr oriel https: //orieldavies.org/shop/a ..

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch ymhell ymlaen llaw.

Hyfforddodd Lois mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Newcastle. Mae lluniadu wrth galon ei gwaith. Yn 2009 ymddangosodd gwaith Lois’s yn Re: gan dynnu yn Oriel Davies ac yn 2010 enillodd wobr ING Drawing yn yr Mall Galleries, Llundain. Mae ganddi MA mewn Dylunio Sgrîn o'r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (RCA), ac mae'n cyfuno'r ddwy ddisgyblaeth hon yn ei lluniadau tirwedd ar raddfa fawr. Mae hi'n arddangos yn rheolaidd ac yn cynnal gweithdai yng Nghanol Cymru a'r gororau.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Mae'r oriel ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5. Archebwch docyn diwrnod yma.