Cymraeg

Medalau o Ddewrder

Gwnewch Fedal o Ddewrder Cyffredin

Gweithdai a Chyrsiau | 24 Ebrill 2021 - 24 Ebrill 2021

Ymunwch â'r gweithdy crefftio hwn a gwnewch eich medal eich hun o ddewrder cyffredin

manual override of the alt attribute

Dydd Sadwrn 24 Ebrill

11 - 12.30 GMT

Yn addas ar gyfer pob oedran, dan 14 oed i gymryd rhan gyda rhiant / gofalwr.

Am ddim, neu wneud rhodd i'r oriel i gefnogi gweithgareddau yn y dyfodol yn y gymuned. Rhodd awgrymedig £3

Ymunwch â'r gweithdy crefftio hwn a gwnewch eich medal eich hun o ddewrder cyffredin

Yn yr adeg hon o argyfwng rydym i gyd yn ceisio bod yn fwy dewr. Mae'r artist Alinah Azadeh yn eich gwahodd i ymuno gweithdy gwneud medalau i ddathlu'r dewrder cyffredin.

"Mae'n ddewr i: Rhowch gynnig ar bethau newydd, estyn allan am gymorth, teimlo a rhannu teimladau anodd, yn gryf i bobl eraill, yn dweud y gwir i'r rhai rydych chi'n eu caru, yn dod o hyd i lawenydd mewn pethau bach ac i barhau i ganolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n ei garu ac sydd gennych yn hytrach na'r hyn sy'n ddiffygiol."

Bydd Alinah yn dangos i chi sut i wneud medalau o ddewrder - i rywun rydych chi'n ei adnabod neu i chi'ch hun - gan ddefnyddio technegau crefft syml a deunyddiau sydd gennych gartref. Nid oes angen unrhyw brofiad gwnïo blaenorol. Gellir gwneud y medalau gan ddefnyddio tecstilau ac edafedd neu bapur, cerdyn a glud.

Gwnewch y medalau i chi'ch hun i adnabod eich dewrder eich hun neu eu hanfon i rywun i gydnabod eu gweithredoedd o ddewrder.

Archebwch nawr gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth am y gweithdy, gan gynnwys y rhestr ddolen a deunyddiau unwaith y bydd archebion wedi'u prosesu.

Mae Alinah yn un o nifer o artistiaid sy'n arddangos yn sioe gyfredol yr oriel Rydym ni’n Cyffredinwyr.

Rydym ni’n Cyffredinwyr wedi cael ei gynhyrchu gan Craftspace ac mae'n arddangosfa deithiol a rhaglen o weithgareddau cymunedol creadigol sy'n archwilio ac yn dathlu grym gweithredu ar y cyd a chrefft i gyfoethogi ein bywydau a'n cymunedau.

“The commons means: Things we share/ Places we share/ Systems we share/ Ideas we share/ Culture we share” Peter Barnes, Cyd-sylfaenydd - On the Commons

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.