Cymraeg

Mike Parker

All the Wide Border: Wales, England and the Places Between

Talks | 7 Gorffennaf 2023 - 7 Gorffennaf 2023

Bydd yr awdur o fri, Mike Parker yn cyflwyno - trwy ddelweddau a sgwrs anffurfiol - ei lyfr newydd gwych 'All the Wide Border'.

"Myfyrdod doniol, cynnes ac amserol ar hunaniaeth a pherthyn, gan ddilyn y llwybr golygfaol ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr: llinell fai dyfnaf Prydain. Mae llinell ar y map: i un ochr Cymru, fach, garw ac ystyfnig; i'r llall Lloegr, yn groes i’r diwylliant mwyaf ehangol a welodd y byd erioed.”

Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM - croesewir rhoddion bob amser ar y noson.

Bydd y caffi/bar ar agor 5.30-8.30pm.

Bydd llyfr Mike ar gael i'w brynu - a bydd yn hapus i arwyddo'ch copi.

manual override of the alt attribute