Cymraeg

Newtown Outdoor Festival

MEHEFIN 4 - 5 2022

Digwyddiadau | 4 Mehefin 2022 - 5 Mehefin 2022

Dathliad penwythnos o'r awyr agored sydd wedi'i leoli ym mannau gwyrdd a glas y Drenewydd

manual override of the alt attribute

Penwythnos llawn dop o deithiau cerdded, gweithgareddau a gweithdai am ddim.

Mae gan y Drenewydd fannau gwyrdd rhyfeddol gwych i archwilio a chwarae ynddynt. Mae'r Afon Hafren a'i glannau'n darparu cynefinoedd ar gyfer adar, anifeiliaid a bywyd yr afon.

Ymunwch â gweithgareddau a threulio amser yn y lleoedd hardd hyn ar garreg eich drws

Darllenwch fwy ac archebwch ar gyfer digwyddiadau ar wefan Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd


teithiau cerdded, mordwyo, beiciau trydan, beicio, canŵio, pysgota, rhedeg parc, garddio, taith gerdded canu, taith gerdded greadigol, ceilidh

Trefnir yr ŵyl gan Walking Newtown a’i chefnogi gan Gyngor Tref Y Drenewydd a LLanllwchaearn, Open Newtown ac Oriel Davies Gallery


Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

02.06.2022 – 03.06.2022Digwyddiadau Cysylltiedig