Cymraeg

Gweithdai ar gyfer lles - Ysgrifennu Creadigol

Dydd Iau 2 - 4yp yn Ebrill a Mai

Digwyddiadau | 21 Ebrill 2022 - 26 Mai 2022

Dydd Iau 21 Ebrill - Dydd Iau 26 Mai

manual override of the alt attribute

Credyd llun Site Situ

Mae sylwi ar y newid yn y tymhorau, y tywydd a bywyd gwyllt yn gwneud i ni deimlo'n dda yn y corff a'r meddwl ac yn ein cysylltu â'r darlun ehangach.

Ymunwch â’r Bardd Emma Beynon i gyfleu harddwch cudd Parcdir y Drenewydd mewn geiriau. Bydd y gweithdai'n eich arwain trwy dechnegau ar gyfer sylwi ar natur a rhoi'r hyn rydych chi'n ei arsylwi ar bapur: o god y bwncath yn cylchu uwchben i fwmian lori oergell.

Bydd darlleniadau a myfyrdodau hefyd yn cael eu rhannu i’ch ysbrydoli i ysgrifennu wrth i ni grwydro’r Parc ac ysgrifennu gyda chefnogaeth Emma a’r grŵp.

Dim angen profiad blaenorol, dim ond chwilfrydedd a dwy awr o'ch amser ar brynhawn dydd Iau.

Bydd gorchudd tywydd gwlyb yn cael ei ddarparu ynghyd â rhywbeth i eistedd arno, beiro a llyfr nodiadau.

Ein nod yw gwneud y gweithdai yn hygyrch i bawb. Siaradwch â'r oriel os oes gennych gwestiynau am hygyrchedd.

Mae’r gweithdai am ddim, wedi’u hariannu drwy Lywodraeth Cymru.

DYDDIADAU GWEITHDY: EBRILL 21AIN, 28AIN. MAI 5ed, 12fed, 19eg A'r 26ain.

Cyfarfod yn yr oriel bob dydd Iau o 2pm - 4pm.

Archebwch ar-lein neu yn yr oriel ymlaen llaw gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Creative writing

Ysgrifennu creadigol gydag Emma Beynon y tu allan yn Oriel Davies

Mae Emma Beynon yn athrawes a bardd cymwys sydd â phrofiad sylweddol o weithio yn y gymuned ar gyfer Radiate Arts, Mind a phrosiectau fel ‘It’s Called Ffasiwn’.

Mae Emma wedi dysgu ysgrifennu creadigol hefyd ar gyfer Gŵyl y Gelli; Adnoddau Naturiol Cymru, ac mae hi wedi arwain ‘Caban Sgriblio’, prosiect ysgrifennu creadigol i bobl ifanc, wedi’i ariannu gan Blant Mewn Angen https://peak.cymru/caban-sgriblio/. Bob gaeaf, mae Emma yn arwain preswyliadau ysgrifennu yng Ngwlad yr Iâ ar gyfer The Museum of Everyday Life yn y Western Fjords: https://everydaylife.is. Ar hyn o bryd, mae Emma yn astudio barddoniaeth gyda Kim Moore.

“Cefais fy magu ar fferm gymysg yn Rhossili; pan oeddem yn fach, roedd disgwyl i ni helpu ar y fferm. Roedd fy mhlentyndod yn un egnïol, a’m paratôdd yn dda ar gyfer hwylio yn yr Arctig mewn cwch pren 100 oed. Mae fy hanesion am fy anturiaethau yn yr Arctig ac ar y fferm wedi cael eu cyhoeddi mewn cylchgronau a blodeugerddi. Ar hyn o bryd, rwy'n cael fy mentora gan y bardd cyfoes Kim Moore o Cumbria. Rwy'n credu bod gan ysgrifennu creadigol y pŵer i symud ac ymgysylltu â ni i gyd. Rwy'n mwynhau helpu eraill i gael pleser a hyder yn eu proses ysgrifennu eu hunain. ”


AM Y PROSIECT

Mae Oriel Davies yn falch o fod yn aelod o’r prosiect Lles mewn Mannau Gwyrdd, a arweinir gan Open Newtown. Ariennir y prosiect hwn drwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru ac mae’n rhan o bartneriaeth ehangach sy’n dod â sefydliadau o’r un meddylfryd sy’n gweithio yn y Drenewydd a’r cyffiniau at ei gilydd, gan ymgysylltu â chymunedau a busnesau i reoli eu hadnoddau naturiol yn gynaliadwy ochr yn ochr â threialu modelau newydd ar gyfer iechyd a llesiant. , a gwytnwch.

Trosolwg o'r Prosiect

Nod y prosiect Lles mewn Mannau Gwyrdd yw harneisio celf, bwyd a natur ym mannau gwyrdd y Drenewydd ar gyfer iechyd a lles y gymuned leol. Bydd y prosiect hwn yn gweithio ar y cyd â 4 prosiect arall, a fydd gyda’i gilydd yn dod yn rhan o’r sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.

Partneriaid

Mae’r prosiect Lles mewn Mannau Gwyrdd yn cael ei gyflwyno gan y partneriaid canlynol.

Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn

Meithrin Cydweithredol

Oriel Davies Gallery

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Crynodebau o Ddeddfwriaeth yr UE - EUR-Lex (europa.eu)

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

15.04.2022 – 18.04.2022

02.05.2022 – 02.05.2022

02.06.2022 – 03.06.2022

Archebwch docyn diwrnod yma.