Cymraeg

Gweithdai er Lles - Cerfio Llwy

Gweithdai ystyriol i oedolion

Digwyddiadau | 4 Tachwedd 2022 - 9 Rhagfyr 2022
manual override of the alt attribute

Cynhelir gweithdai am chwe wythnos Dydd Gwener 4 Tachwedd - Dydd Gwener 9 Rhagfyr 1 - 4pm

Archebwch ymlaen llaw ar gyfer y chwe gweithdy neu dewch i sesiynau unig


Ymunwch â'r cerfiwr llwyau Graham Beadle a phrofwch y 'Spoon Zone', y lle y mae llawer o gerfwyr llwyau yn mynd iddo wrth iddynt ymroi i grefft cerfio llwyau.

Gan ddechrau o adnabod coedydd addas, defnydd diogel o'r fwyell a'r cyllyll i ddylunio a cherfio eich cyllell fenyn eich hun ac yna ar lwy syml ond defnyddiol i'w defnyddio yn nes ymlaen.

Gan weithio gydag un o ddeunyddiau mwyaf defnyddiol byd natur dysgwch sut i siapio, pantio a gorffen eich gwaith yn yr amgylchedd naturiol heddychlon sydd o'n cwmpas yn Oriel Davies. Profiad creadigol ond ymarferol.

Graham Beadle

Pob llun Graham Beadle

MAE GWEITHDAI AM DDIM ac yn addas ar gyfer pob gallu, nid oes angen profiad blaenorol. Byddwn yn darparu diod poeth ac oer. Cysylltwch â Kate kate@orieldavies.org i drafod gofynion mynediad. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi anghenion mynediad.

Mae Oriel Davies yn gweithio gydag Open Newtown, Cultivate ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn i ddarparu gweithdai ystyriol tan fis Mehefin 2023. Wedi'i ariannu drwy Raglen Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

02.06.2022 – 03.06.2022