English

Craft SoR Deiniol Williams

Deiniol's ceramic practice explores the dichotomy between rhythm and discord, balance and disorder. Bringing together raw and unrefined materials and incorporating them into clay, he seeks to find the harmonious point between the rhythmic flow of the potter's wheel and the disruptive and chaotic inclusions within the modified clay.

Mae gwaith Deiniol yn archwilio rhythm ac anghytgord, cydbwysedd ac anhrefn. Mae'n defnyddio deunyddiau amrwd a heb eu diffinio ac yn eu hymgorffori yn y clai. Mae'n edrych am y pwynt cytûn rhwng llif rhythmig olwyn y crochenydd a'r cynhwysion aflonyddgar ac anhrefnus yn y clai wedi'i addasu.