English

The Welsh Stick Chair

The Welsh Stick Chair

Cofnod Gweledol//A Visual Record

Tim & Betsan Bowen

£20.00

Cyfrol sy'n bwrw golwg ar y cadeiriau cyffredin hynny a wnaethpwyd ym mhob cwr o Gymru am ganrifiedd lawer ac sy'n ffurfio rhan o'i thraddodiad celfyddyd werin gyfoethog hi yw Y Gadair Gefn Ffyn Gymreig - Cofnod Gwledol.

The Welsh Stick Chair - A Visual Record is about the ordinary everyday chairs which were made throughout Wales for many centuries and form part of its rich folk art tradition.

The Welsh Stick Chair
The Welsh Stick Chair Sample 768x512
27 B8436 F 1062 4387 AF5 E E95 D1386 B62 F 1152x1536
The Welsh Stick Chair
The Welsh Stick Chair Sample 768x512
27 B8436 F 1062 4387 AF5 E E95 D1386 B62 F 1152x1536