English

Y Mabinogi

Pedair Cainc y Mabinogi yw straeon hynaf ac enwocaf Cymru. Fe'u hysgrifennwyd ar femrwn tua wyth can mlynedd yn ôl ond bu storïwyr yn cyfareddu gwrandawyr ymhell cyn hynny gyda'r arlwy unigryw o ramant, antur a hud a lledrith.

Sîan Lewis, Darluniay gan Valériane Leblond.

Clawr meddal pp 127

£8.99
Y Mabinogi
Y Mabinogi