English

ELLEN BELL

Gwylio’r Gwylwr | Oriel Watching

What's On | 21 September 2022 - 21 September 2023

Artist Residency

manual override of the alt attribute

Artist Ellen Bell’s reportage drawing project, Gwylio’r Gwylwr/Gallery Watching, funded by Arts Council Wales starts later this month. Beginning in Ruthin Craft Centre on Tuesday 20th September and the next day, Wednesday 21 September, in Oriel Davies, Newtown, Bell will be working in the galleries making live drawings of visitors engaging with the exhibitions. A year-long project about openly performing and sharing artistic practice, Bell will be working in each gallery once a month. Her drawings will be posted on Instagram.

Mae prosiect darlunio adroddiad yr artist Ellen Bell, Gwylio’r Gwylwr, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn dechrau yn ddiweddarach y mis hwn. Gan ddechrau yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ddydd Mawrth 20fed Medi a’r diwrnod wedyn, dydd Mercher 21 Medi, yn Oriel Davies, Y Drenewydd, bydd Bell yn gweithio yn yr orielau yn gwneud darluniau byw o ymwelwyr sy’n ymgysylltu â’r arddangosfeydd. Prosiect blwyddyn o hyd am berfformio’n agored a rhannu ymarfer artistig, bydd Bell yn gweithio ym mhob oriel unwaith y mis. Bydd ei lluniau yn cael eu postio ar Instagram.


Ellen Bell is an artist and writer who has worked in a variety of media but whose current practice is focussed entirely on live reportage drawing. Bell lives in mid Wales.

https://gallerywatching.ellenb...

A film by Culture Colony