Cymraeg

'Coming to life' Criw Celf Animeiddio

Mae'r sioe animeiddio stop-motion hon yn cynnwys ffilmiau byr a wnaed gan aelodau Criw Celf Oriel Davies, gyda'r artist Gemma Green-Hope ym mis Ionawr 2019.

Mae Criw Celf yn brosiect ar gyfer artistiaid mwy galluog a thalentog rhwng 11 a 18 oed o North Powys. Ariennir Criw Celf gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Phrifysgol Caer.