Cymraeg

Newyddion

Kind to The Mind

Published on Dydd Llun 17th Ionawr 2022 at 2:03 YH

Read more about Kind to The Mind
7 AE2 D448 FEC6 4107 B456 7746 A89 DF57 A

YSGRIFENWYR!

Published on Dydd Gwener 14th Ionawr 2022 at 8:46 YB

Ysgrifenwyr! Er gwaethaf ei syniadau blaengar niferus, roedd Robert Owen yn ddyn ei gyfnod. Mae gan y diwydiant tecstilau bryderon cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol ac mae llawer o'r materion hyn yn berthnasol i'r cyfoes. O gaethwasiaeth, llafur plant, siopau chwys, anghydraddoldebau a chamfanteisio i erydiad tir a ffasiwn taflu i ffwrdd mae stori tecstilau yn agor llawer o gwestiynau a dadlau. Rydym yn chwilio am awdur o liw sydd am archwilio rhai o’r syniadau hyn, i greu cerdd neu delyneg fer sy’n archwilio etifeddiaeth Robert Owen. Bydd yr awdur yn cyfarfod â phlant ysgol neu grwpiau cymunedol penodol i rannu eu profiad o ddarllen ac ysgrifennu ym mis Chwefror ac annog pobl i ysgrifennu rhywbeth hefyd. Bydd y gwaith yn cael ei gynnwys mewn prosiect celf cyhoeddus a fydd yn cael ei ddadorchuddio ym mis Mai 2022

Faint: £1750 (Yn seiliedig ar £250 y dydd). Gwnewch gais trwy e-bost at steffan@orieldavies.org erbyn 23/01/22 (pwnc “writer”)

Read more about YSGRIFENWYR!
2231995 A EF67 479 B 9 A70 368 F751 CAA40

Heulsafiad y Gaeaf

Published on Dydd Llun 20th Rhagfyr 2021 at 10:34 YH

Heulsafiad y Gaeaf 2021 Mae Oriel Davies yn rhannu seremoni flanced sy'n cysylltu'r gaeaf canol â'r arddangosfa Gorchudd Blanced.

Mae Keli Tomlin (hi / hi) yn Awdur a Dathlwr Gwyllt sy'n creu geiriau a seremonïau sy'n adeiladu perthnasoedd ac yn dyfnhau ein cysylltiad â'r byd naturiol a'i fodau dynol. Mae hi wedi cael ei chyhoeddi yn y Earth Pathways Diary, Juno a Kindling Magazine ac mae'n creu seremonïau pwrpasol a dathliadau tymhorol ledled y DU.

Read more about Heulsafiad y Gaeaf
1 Drawing first and colouring in

Good Morning Drawing

Published on Dydd Gwener 17th Rhagfyr 2021 at 1:09 YH


Ymunwch â'r artist Lois Hopwood ar gyfer chwe dosbarth darlunio bore Sadwrn.

Archebwch Yma

Read more about Good Morning Drawing