Cymraeg

Newyddion

Screenshot 2024 05 15 at 14 32 15

Wythnos Ffoaduriaid 2024

Published on Dydd Mawrth 18th Mehefin 2024 at 1:53 YH

Thema Wythnos Ffoaduriaid 2024 yw “Ein Cartref”. O’r lleoedd rydyn ni’n eu casglu i rannu prydau i’n cartref ar y cyd, y blaned ddaear: gwahoddir pawb i ddathlu’r hyn y mae Ein Cartref yn ei olygu iddyn nhw.

Read more about Wythnos Ffoaduriaid 2024
Co Op

New Bank Account

Published on Dydd Mercher 8th Mai 2024 at 2:55 YH

The Co-operative Bank is one of the banks leading the field when it comes to ethical lending and investment policies.

Read more about New Bank Account
A top down view of a cup of coffee, the foam shaped into a heart design.

Caffi | Cafe

Published on Dydd Mercher 20th Mawrth 2024 at 11:54 YB

Rydyn ni'n gwneud coffi anhygoel!

Mae'r caffi wedi dod yn rhan annatod o'r oriel a'n rhaglen unwaith eto. Ein bwriad yw bod elw caffi yn cefnogi ein rhaglen, ond mae hyn yn cael ei effeithio gan yr economi.

Mae hyn wedi ein gorfodi i ailfeddwl am y caffi ac, o ddiwedd mis Mawrth, byddwn yn dychwelyd at y model gwreiddiol o weini diodydd, cacennau a thost yn unig. Mae hyn oherwydd y cynnydd mewn costau ar gyfer cynhwysion amrwd, staffio (rydym yn talu Cyflog Byw teg i’n staff) ac ynni.

Read more about Caffi | Cafe
The exterior of Oriel Davies as seen from the lawn in front of the old town hall.

Orielau Arddangos Oriel Davies Ar Gau ar gyfer Adnewyddu

Published on Dydd Mercher 13th Mawrth 2024 at 4:39 YH

Mae’r prif orielau yma yn Oriel Davies bellach ar gau er mwyn cwblhau’r gwaith adeiladu sydd ei angen fel rhan o’n cynnwys o fewn rhwydwaith partner Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol Cymru. Ariennir y buddsoddiad cyfalaf hwn gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ein siop a’n caffi ar agor fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Hefyd, cadwch lygad am ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd i ddod, bydd digon i'w wneud o hyd yn Oriel Davies!

Read more about Orielau Arddangos Oriel Davies Ar Gau ar gyfer Adnewyddu
Two young women painting a large piece of fabric outside the gallery.

Rhaglen Intern New Routes

Published on Dydd Llun 11th Mawrth 2024 at 4:39 YH

Profiad gwaith ymarferol yn y celfyddydau i bobl ifanc

Read more about Rhaglen Intern New Routes