Cymraeg

Digwyddiadau

View the Archives
Grawn Uwch-Maint

Grawn Uwch-Maint

Gwaith newydd gan Richard Woods
26.05.22 - 18.05.23

ELLEN BELL

ELLEN BELL

Gwylio’r Gwylwr | Oriel Watching
21.09.22 - 21.09.23

The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL

The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL

Y Gweithdy o Andreas del Verrocchio
02.12.22 - 05.03.23

Dealltwriaeth Ddyfnach

Dealltwriaeth Ddyfnach

Ymateb i Tobias a’r Angel
02.12.22 - 05.03.23

Tobias a'r Angel - Ymweliadau Ysgolion a Cholegau

Tobias a'r Angel - Ymweliadau Ysgolion a Cholegau

Teithiau tywys a gweithgareddau am ddim
19.01.23 - 02.03.23

Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn // It's raining elderly ladies and sticks

Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn // It's raining elderly ladies and sticks

Arddangosfa Oriel Cyntedd yn dathlu Merched Cymru
25.01.23 - 30.04.23

Profiad Myfyriol Groove: Meltem Arikan
Book Tickets

Profiad Myfyriol Groove: Meltem Arikan

Groove yn yr Oriel: rhan o Groeso Cynnes
27.01.23 - 27.01.23

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen
Book Tickets

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen

Yn cael ei hadrodd gan Mair Tomos Ifans
28.01.23 - 28.01.23

Dewch i gwrdd â Salley Vickers: Sgwrs Ar-lein
Book Tickets

Dewch i gwrdd â Salley Vickers: Sgwrs Ar-lein

Ymateb i Tobias a’r Angel
29.01.23 - 29.01.23

Myfyrdod Symud: Bronwen Wilson Rashad
Book Tickets

Myfyrdod Symud: Bronwen Wilson Rashad

Sesiynau i Ofalwyr a Phlant Bach: rhan o Croeso Cynnes
31.01.23 - 31.01.23

Daniel Davies: Sielydd

Daniel Davies: Sielydd

Cerddoriaeth yn yr oriel: rhan o Croeso Cynnes
01.02.23 - 01.02.23

Delyth Jenkins: Telynores

Delyth Jenkins: Telynores

Cerddoriaeth yn yr Oriel: Rhan o Groeso Cynnes
10.02.23 - 10.02.23

Straeon y Gaeaf: Analluoedd Beiddgar
Book Tickets

Straeon y Gaeaf: Analluoedd Beiddgar

Gyda Jo Vagabondi
11.02.23 - 11.02.23

Sgwrs Oriel
Book Tickets

Sgwrs Oriel

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol: Tobias and the Angel gan Andrea del Verrocchio
17.02.23 - 17.02.23

Straeon y Gaeaf: Ddydd Gŵyl Dewi Sant
Book Tickets

Straeon y Gaeaf: Ddydd Gŵyl Dewi Sant

Gyda Mair Tomos Ifans
22.02.23 - 22.02.23

Llonyddwch yn y Prysur: Billy Maxwell Taylor

Llonyddwch yn y Prysur: Billy Maxwell Taylor

Symudiad Meddwl yn yr oriel: rhan o Croeso Cynnes
02.03.23 - 03.03.23