Cymraeg

Polisi Ad-daliad

Diolch am brynu a chefnogi Oriel Davies.

Shop//Siop:

Rydym yn hapus i ad-dalu, cyfnewid neu gynnig nodyn credyd ar bob eitem ar yr amod eu bod yn cael eu dychwelyd atom yn eu pecynnau a'u cyflwr gwreiddiol gyda phrawf eu prynu cyn pen 30 diwrnod ar ôl eu prynu.

Os caiff y cynnyrch ei ddifrodi mewn unrhyw ffordd, neu os ydych wedi cychwyn y ffurflen ar ôl i 30 diwrnod calendr fynd heibio, ni fyddwch yn gymwys i gael ad-daliad.

Bydd eitemau diffygiol yn cael eu had-dalu os cânt eu dychwelyd cyn pen 30 diwrnod ar ôl eu prynu, fel arall cynigir atgyweiriad neu amnewidiad.

Bydd yr arian yn cael ei ad-dalu i'r dull talu gwreiddiol rydych chi wedi'i ddefnyddio yn ystod y pryniant. Ar gyfer taliadau cardiau credyd, gall gymryd 5 i 10 diwrnod busnes i ad-daliad ymddangos ar eich datganiad cerdyn credyd.

Cyrsiau a Digwyddiadau:

Os oes angen i chi ganslo'ch archeb am unrhyw reswm, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. Rydym yn aml yn dibynnu ar niferoedd bach o archebion i gynnal cwrs neu ddigwyddiad ac felly rydym yn gwerthfawrogi amser i gael mynediad at restrau wrth gefn neu ganslo'r cwrs yn llwyr.

Os byddwch yn canslo byddwn yn ymdrechu i werthu eich lle. Os prynir y lle rhoddir ad-daliad o 90%. Nid oes ad-daliad ar gael fel arall.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu eich cyfnewid o un cwrs i'r llall, nid ydynt yn drosglwyddadwy.

Os bydd yn rhaid i ni 'Oriel Davies' ganslo cwrs neu ddigwyddiad byddwch yn derbyn ad-daliad llawn a / neu'n cael cynnig dyddiad arall.

Os oes unrhyw beth yn aneglur neu os oes gennych chi fwy o gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â ni.

You might also be interested in...