Cymraeg

Ysgrifennu creadigol gydag Emma Beynon

Gweithdai a Chyrsiau | 16 Mehefin 2021 - 31 Gorffennaf 2021

Mae gan bawb eu stori eu hunain i'w hadrodd - archwiliwch eich byd drwy ysgrifennu

manual override of the alt attribute

Cwrs ysgrifennu creadigol chwe wythnos gyda’r bardd a’r awdur Emma Beynon.

Bob nos Fercher 6 - 7.30pm Ar-lein - 30 Mehefin, 7 ac 14 Gorffennaf

Boreau dydd Sadwrn 11.15am – 1.15pm tu allan i Oriel Davies Gallery - 17, 24 a 31 Gorffennaf

Mae 12 lle ar gael. Cofrestrwch ar y wefan. Rydym yn argymell eich bod chi’n cofrestru ar gyfer chwe gweithdy.

"Mae gan bawb ffordd wahanol o weld y byd. Mae gan bawb eu stori eu hunain i'w hadrodd. Rwy'n credu y gall ysgrifennu creadigol eich helpu chi i ddod o hyd i'r stori honno."

Ymunwch ag Emma Beynon, y bard a’r hwylusydd ysgrifennu creadigol, i archwilio eich byd drwy ysgrifennu.

"O ran ysgrifennu creadigol, does dim ateb cywir. Dim ond cwestiwn o roi syniadau ar bapur a rhoi cynnig arni ydyw. Does dim rhaid i chi boeni am sillafu neu atalnodi hyd yn oed pan rydych chi’n dechrau. Mae'n ymwneud â chymryd rhywfaint o amser i chi eich hun i sylwi ar y byd. "

Mae gweithdai Emma yn anffurfiol ac yn gefnogol. Boed yn eistedd o amgylch bwrdd neu'n ysgrifennu y tu allan ym myd natur, bydd Emma yn eich cyflwyno i'r sgiliau a'r technegau i'ch helpu chi i ysgrifennu, yn ogystal â rhannu ei hoff ddarn o farddoniaeth i'ch ysbrydoli i ysgrifennu. "Cerddi o bob arddull a chyfnod: o'r awdur Cymreig blaenllaw Jonathan Edwards i feirdd lleol sy'n ysgrifennu'n delynegol a gyda gonestrwydd mawr am fyw a gweithio ym Mynyddoedd y Cambrian."

“Drwy ysgrifennu creadigol, rwyf wedi dod o hyd i weithgaredd sy’n gwneud i mi deimlo’n gytbwys, sy’n dod â fi yn ôl i heddiw, sy’n gwneud lle i mi sylwi a chofio mewn cyfrwng sydd ddim yn dod mor hawdd â hynny i mi. Rydw i wedi cael fy syfrdanu, ac yn falch o ddarganfod bod gen i rywbeth i'w ddweud, ac wedi mwynhau heriau'r tasgau sydd wedi bod mor effeithiol mewn tynnu syniadau o'r grŵp. ”
Cyfranogwr Blaenorol.

Does dim angen profiad ysgrifennu.

Mae'r cwrs wedi cael ei ysbrydoli gan gomisiwn Oriel Davies i gyd-fynd â'n harddangosfa Deithiol sydd ar ddod gyda'r Oriel Genedlaethol. Mae'r arddangosfa'n cynnwys <i>The House of Cards</i> - paentiad olew o'r 17eg Ganrif gan yr Artist Ffrengig Jean-Siméon Chardin. Yn y paentiad, mae bachgen ifanc yn balansio pentwr o gardiau chwarae yn ofalus.

Mae'r darlunydd Alyn Smith wedi creu cyfres o ddarluniau ar y thema Adeiladu Dyfodol. Mae’r lluniau’n cael eu cynhyrchu fel set hyfryd o gardiau, a bydd pob cyfranogwr yn derbyn set ar ddechrau'r gweithdai.

Ynghylch y tiwtor:

Mae Emma Beynon yn athrawes a bardd cymwys sydd â phrofiad sylweddol o weithio yn y gymuned ar gyfer Radiate Arts, Mind a phrosiectau fel ‘It’s Called Ffasiwn’.

Mae Emma wedi dysgu ysgrifennu creadigol hefyd ar gyfer Gŵyl y Gelli; Adnoddau Naturiol Cymru, ac mae hi wedi arwain ‘Caban Sgriblio’, prosiect ysgrifennu creadigol i bobl ifanc, wedi’i ariannu gan Blant Mewn Angen https://peak.cymru/caban-sgriblio/. Bob gaeaf, mae Emma yn arwain preswyliadau ysgrifennu yng Ngwlad yr Iâ ar gyfer The Museum of Everyday Life yn y Western Fjords: https://everydaylife.is. Ar hyn o bryd, mae Emma yn astudio barddoniaeth gyda Kim Moore.

“Cefais fy magu ar fferm gymysg yn Rhossili; pan oeddem yn fach, roedd disgwyl i ni helpu ar y fferm. Roedd fy mhlentyndod yn un egnïol, a’m paratôdd yn dda ar gyfer hwylio yn yr Arctig mewn cwch pren 100 oed. Mae fy hanesion am fy anturiaethau yn yr Arctig ac ar y fferm wedi cael eu cyhoeddi mewn cylchgronau a blodeugerddi. Ar hyn o bryd, rwy'n cael fy mentora gan y bardd cyfoes Kim Moore o Cumbria. Rwy'n credu bod gan ysgrifennu creadigol y pŵer i symud ac ymgysylltu â ni i gyd. Rwy'n mwynhau helpu eraill i gael pleser a hyder yn eu proses ysgrifennu eu hunain. ”

Mae'r gweithdy hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr, ac mae'n rhad ac am ddim i'w fynychu, ond rydym yn awgrymu eich bod yn rhoi rhodd wirfoddol i gefnogi gwaith parhaus Oriel Davies mewn cyflwyno gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau. Ein nod yw darparu cyfleoedd i bawb mewn cymdeithas, i sicrhau nad oes neb yn colli allan ar fuddion iechyd, lles ac addysgol creadigrwydd.


Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.

This workshop is suitable for beginners and is free to attend but we suggest a voluntary donation to support the continuing work of Oriel Davies delivering workshops, events, activities and projects. Our aim is to provide opportunities for all in society to ensure nobody misses out on the health, wellbeing and educational benefits of creativity.