Cymraeg

Criw Celf

Arddangosfa

Arddangosfeydd | 22 Mawrth 2024 - 26 Medi 2024

Arddangosfa o waith gan artistiaid ifanc

manual override of the alt attribute

Mae Criw Celf yn rhaglen greadigol ddwyieithog ar gyfer pobl ifanc a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r rhaglen wedi rhedeg ers sawl blwyddyn ac wedi ysbrydoli pobl ifanc i fynd ymlaen i ddatblygu gyrfaoedd creadigol.

Yn Oriel Davies mae pobl ifanc wedi dysgu am brosesau creadigol newydd, wedi gweithio gydag artistiaid ac wedi ymweld â stiwdios, orielau a phrifysgolion a safleoedd treftadaeth yn Sir Drefaldwyn a ledled Cymru. Mae’r rhaglen wedi canolbwyntio ar chwareusrwydd creadigol ac arbrofi lle nad oes ffordd gywir neu anghywir o wneud gwaith.

Mae Criw Celf wedi dod yn ofod lle mae pobl ifanc yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu parchu a'u derbyn. Mae cyfeillgarwch wedi ffynnu ac mae pobl ifanc wedi mynegi eu hunain yn greadigol.

Mae’r arddangosfa hon yn arddangos rhaglen Criw Celf 2023/24 ac yn dathlu creadigrwydd y bobl ifanc sy’n cymryd rhan.

Mae rhaglen ieuenctid newydd o'r enw Cynulliad bellach yn cael ei datblygu yn Oriel Davies Gallery ar gyfer a chan bobl ifanc. Bydd hyn yn tyfu o seiliau cadarn Criw Celf sydd bellach wedi dod i ben.

Gregynog
Gregynog
Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau