Cymraeg

Cymru - Full Circle

Limbo Landers

2 Awst 2024 - 2 Awst 2024

Taith o amgylch Cymru mewn cerddoriaeth a rhyddiaith

manual override of the alt attribute

Limbo Landers yw'r gantores-gyfansoddwraig o Gymru, Rowan Bartram, a'r awdur Julie Brominicks, merch o Sir Amwythig sydd wedi mynd yn frodorol yng Nghymru. Mae eu perfformiadau cerddoriaeth a rhyddiaith yn asio detholiadau o lyfr teithio Julie The Edge of Cymru (cyhoeddwyd gan Seren Books) gyda thraciau o EP Rowan, Outta Border. Nod Limbo Landers yw cludo cynulleidfaoedd ar daith delynegol o amgylch arfordiroedd a gororau Cymru, gan archwilio themâu iaith a pherthyn.

Limbo Landers
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £7.50 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.