Cymraeg

Arlunio Bore Da - Mis Medi

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood

3 Medi 2022 - 3 Medi 2022

Cymerwch wyliau o'ch arddull greadigol i archwilio gwaith artistiaid eraill

manual override of the alt attribute

Dyddiad Dydd Sadwrn 3 Medi 2022

Amseroedd 10.30am - 1pm

Cost £20

Mae lleoedd yn gyfyngedig, archebwch ymlaen llaw

Yn y gweithdy hwn bydd yr artist Lois Hopwood yn eich annog i gymryd gwyliau o’ch steil eich hun a gweithio yn null rhywun arall. Trafodwch beth maen nhw'n ei wneud sut maen nhw'n ei wneud, y deunyddiau maen nhw'n eu defnyddio, sut maen nhw'n defnyddio ffigwr yn eu gwaith, perthnasedd lliw, llinell a chyfansoddiad.

Credyd llun Lois Hopwood

Amlinelliad o'r gweithdy

Lluniad ffigur gyda model mewn dillad mewn pedwar ystum 15 munud.

Defnyddiwch eich llun ffigwr i wneud llun gan ddefnyddio'r Mis en Scen - y set rydyn ni wedi'i chreu yn y stiwdio. Mis en scen- yn gosod y cefndir gyda tecstiliau dodrefn dodrefn ac ati.

Mewn gweithdai blaenorol rydym wedi edrych ar Matisse, Egon Schiele, Modigliani a Frida Kahlo. Yn y dosbarthiadau hyn byddwn yn edrych ar Gwen John, Ben Nicholson, Bonnard a Matisse.

Am LoisHyfforddwyd Lois mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Newcastle. Mae lluniadu wrth galon ei gwaith. Yn 2009 ymddangosodd gwaith Lois yn Re:drawing yn Oriel Davies ac yn 2010 enillodd wobr ING Drawing yn Orielau Mall, Llundain. Mae ganddi MA mewn Dylunio Sgrin o’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (RCA), ac mae’n cyfuno’r ddwy ddisgyblaeth hyn yn ei darluniau tirwedd ar raddfa fawr. Mae’n arddangos yn rheolaidd ac yn cynnal gweithdai yn y Canolbarth a’r gororau.
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £20.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.