Cymraeg

Jason Ball & Aidan Thorne

Croeso Cynnes

1 Mawrth 2024 - 1 Mawrth 2024

Archwiliad canu gwerin Cymraeg ar gyfer Dydd Gwyl Dewi

manual override of the alt attribute

Trwy gydol y dydd bydd Jason & Aidan yn perfformio yn yr oriel.

Jason Ball - Gitarau/peiriant awyrgylch

Aidan Thorne - Bas dwbl

Mae Jason ac Aidan wedi gweithio gyda'i gilydd mewn gwahanol leoliadau ers dros 15 mlynedd. I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mae’r ddau yn mynd i archwilio alawon gwerin Cymreig llai adnabyddus fel ‘Dyffryn Cletwr’, ‘Hiraeth am Feirion’ a ‘Mynwent Eglwys’ Bydd yr archwiliadau hyn yn defnyddio elfennau o fyrfyfyr, jazz a minimaliaeth o dan gefndir amgylchynol. Mae hyn yn sicr o ddiddordeb i unrhyw gefnogwr cerddoriaeth.


Community Lottery
Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau