Cymraeg

Caredig i'r Meddwl - Gweithdy Hanner Tymor

I blant 7 - 11 oed. AM DDIM

29 Mai 2024 - 29 Mai 2024

Dydd Mercher 29 Mai 11am - 1pm

manual override of the alt attribute

Mae Kind to the Mind yn cefnogi plant i ddatblygu ymwybyddiaeth ofalgar, hyder ac ymdeimlad o le yn y byd trwy chwarae creadigol.

Mae hwn yn gyfle gwych i blant dreulio amser yn dod i adnabod ei gilydd a gweithio gydag artistiaid i ddatblygu ymwybyddiaeth ofalgar trwy greadigrwydd.

Pysgod Mawr Pysgodyn Bach gyda Nicky Arscott

Ymunwch â’r artist Nicky Arscott i ddysgu am y pysgod sy’n byw yn Afon Hafren, gan fynd am dro draw i’r afon i weld beth allwn ni ei weld cyn creu pysgodyn clai i fynd adref gyda chi.

Croesewir rhoddion i gadw'r gweithdy hwn yn rhad ac am ddim i bawb.

Ennyn

Mae Oriel Davies a’r sefydliad celfyddydol Ennyn yn cydweithio i ddatblygu rhaglen greadigol gynhwysol i blant sy’n annog chwarae, archwilio a hunan fynegiant.

Mae Ennyn yn sefydliad celfyddydol wedi'i leoli yn y Canolbarth sy'n darparu rhaglen gelfyddyd gymunedol ddwyieithog.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau