Cymraeg

Defodau Ffin - Paul R Jones

Rhaglen POP-up

10 Mai 2024 - 15 Mehefin 2024

Cyfres o ffilmiau seiliedig ar berfformiad sy'n archwilio agweddau ar le, amser a newid corfforol a chymdeithasol.

manual override of the alt attribute

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Paul R Jones wedi bod yn creu perfformiadau sy’n rhoi cipolwg ar y syniad o Gymru mewn gwirionedd. Mae wedi ymgysylltu â’r syniad o Brydeindod, sut mae iaith yn creu ffiniau dychmygol, a phan nad oes afon, neu ffin ffisegol, sut ydym ni’n gwybod ein bod ni’n Gymry?

Jones yn archwilio cwestiynau ynglŷn â sut mae cenedl fechan fel Cymru yn creu hunaniaeth ac yn cynnal ei gwahaniaeth diwylliannol, yn enwedig pan mae’n ffinio â Lloegr. Mae syniadau tebyg wedi cael eu harchwilio yn ddiweddar yn llyfr Mike Parker All The Wide Border

Rydym yn falch iawn o gael rhannu’r ffilm hon yn ein rhaglen naid gyfredol yma yn Oriel Davies. Mae’r prosiect yn caniatáu i ni arddangos gwaith gan artistiaid sy’n gwneud defnydd o’r gofodau oriel, rhwng ymyriadau adnewyddu, wrth i ni wneud gwelliannau i ddod yn rhan o Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol Cymru.

Paul R Jones

Ganed Paul R Jones ar ffin Gogledd Cymru. Cwblhaodd ei Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth lle bu’n archwilio’r cysyniad o Ffrithiant Heterotopig trwy astudio tiriogaeth, hunaniaeth, ac iaith. Mae'r arddangosfeydd yn cynnwys sioe unigol 'Tiriogaeth y Ffin/Frontier Territory' yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (2018). Mae ei waith fideo wedi cael sylw rhyngwladol, gan gynnwys yn 'Hyperobjectivity' Video Art Hong Kong Showcase yn Videotage ar gyfer ArtBasel HK yn 2023.

Mae arddangosfeydd arwyddocaol eraill yn cynnwys sioeau grŵp yn g39 yng Nghaerdydd, Nunnery Bow Arts yn Llundain, a Gŵyl Ffilmiau Underground Winnipeg. Ei gyhoeddiad diweddar yw'r bennod llyfr 'Humour as Heterotopic Friction' yn y gyfrol olygedig 'Comedy in Crisis' (Palgrave Macmillan, 2023), a olygwyd gan Chrisoula Lionis.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau