Cymraeg

Soffroleg: Valérie Lewis

Addas ar gyfer pob gallu: rhan o Croeso Cynnes

Digwyddiadau | 25 Ionawr 2023 - 25 Ionawr 2023

Dydd Mercher 25/01/2023 2-4pm (gweler y wybodaeth am docynnau)

Mae Soffroleg yn ddull syml ar gyfer lles meddyliol a chorfforol sy'n seiliedig ar ymarfer sy'n cyfuno ymlacio, anadlu, symud a delweddu. Crëwyd y dull gan Dr Alfonso Caycedo ym 1960, ac mae wedi'i gynllunio i helpu pob un i ddatgloi eu gwir botensial a thrawsnewid eu bywydau bob dydd.

Mae Sophrology yn helpu i gydbwyso a chysoni eich meddwl a'ch corff. Nid yw'n dibynnu ar oedran na ffitrwydd. Yn y modd hwn, mae ganddo lawer o fanteision ar draws rhychwant cyfan eich bywyd. Unwaith y byddwch wedi’ch dysgu, mae’r sgiliau o fewn chi – yn barod i’w ‘plygio i mewn’ ar adegau gwahanol, pryd bynnag y bo angen.

Mae Sophrology yn fethodoleg naturiol gwrth-straen ac ymlacio sydd wedi dod yn boblogaidd iawn ar gyfandir Ewrop, yn arbennig yn Sbaen, y Swistir a'r Almaen ond yn bennaf yn Ffrainc lle mae'n cael ei gydnabod fel cefnogaeth effeithiol i rai cleifion yn eu gwasanaeth iechyd.


Mae Valérie Lewis wedi bod yn soffrolegydd ardystiedig ers 2016, yn arbenigo mewn rheoli straen, poen cronig a chymorth canser.

Mae hi'n gweithio gyda phobl o bob oed; plant, pobl ifanc yn eu harddegau, oedolion a phobl oedrannus.

Roedd hi wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o gleientiaid yn y DU; o focsiwr dawnus a oedd angen cymorth i ymdopi dan bwysau ac a ddaeth i ben yn cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia, i bobl â phoen cronig a oedd yn teimlo’n “syfrdanol ac wedi rhoi cynnig ar bopeth”, i redeg cyfres o sesiynau grŵp gyda chleifion canser cam pedwar.

Mae'n aelod o Rwydwaith Soffroleg y DU a'r Ffederasiwn Soffroleg Rhyngwladol.manual override of the alt attribute
69 D11 CC5 442 B 4 E75 A85 B C73946 CE6 A85
326 B6 A97 06 D7 456 D A6 E4 BB91 AEBBC261
Tocynnau Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Dewch â llyfr nodiadau a beiro a dŵr. 1.30pm am 2pm


Ystyriwch gyfrannu at ein Hapêl Croeso Cynnes y Gaeaf

https://www.crowdfunder.co.uk/...