Cymraeg

Storïau, Cân a Thelyn gyda'r storïwr Cymraeg Mair Tomos Ifans - Perfformiad gyda'r nos

Dydd Santes Dwynwen

26 Ionawr 2024 - 26 Ionawr 2024

Yn y perfformiad hwn bydd Mair yn dod â chysylltiadau y mae hi wedi eu harchwilio yn gynharach yn y dydd rhwng chwedlau Santes Dwynwen, Tair Chwaer Pumlumon a gwaith cyfoes yr artist Colombia Carolina Caycedo at ei gilydd.

Bydd Mair yn defnyddio prif iaith y Saesneg i adrodd y straeon hyn a rhannu caneuon serch Cymraeg gyda llais a thelyn.

6.30 – 8.30pm

Bar

Rhoddion

manual override of the alt attribute
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Mair Tomos Ifans - Evening performance £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.