Cymraeg

Trwy’r Tannau

Croeso Cynnes

Events | 1 Mawrth 2024 - 1 Mawrth 2024

Cyfuniad cyffrous o chwedlau a cherddoriaeth, draddodiadol a gwreiddiol, sy’n dathlu’r delyn yng Nghymru. Digwyddiad Dwyieithog

manual override of the alt attribute

Mae hwn yn ddigwyddiad dwyieithog

Mae Mair Tomos Ifans yn gyfarwydd a chantores werin adnabyddus sy’n rhannu chwedlau a straeon gwerin o bob cwr o Gymru wedi’i plethu a chaneuon ac alawon traddodiadol.

Mae Sioned Webb wedi perfformio yn helaeth yma yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae’n adnabyddus am ganu’r piano a’r delyn deires ac am gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth o bob math. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, yn eu plith, cyfrolau o ganeuon gwerin yn nodedig ‘Hen Garolau Cymru’ a ‘Seiniwn Hosanna’.

Mair Tomos Ifans & Sioned Webb
Llun gan Ceri Llwyd

“Absolutely incredible, tears, smiles and everything in between. Utterly enthralling.”

“Wonderful performance. Sometimes uplifting, sometimes dark, often funny.”

“Difyr ac yn cadw sylw a diddordeb. Dda iawn!”


Doors 6.30pm.

Community Fund
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Telyn Tales £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.