Cymraeg

WEAVE WEEKENDER 2

Dydd Sul 31 Hydref

31 Hydref 2021 - 31 Hydref 2021

Stiwdio wehyddu Oriel Davies a Steve Attwood Wright

11am

Derbyniad bore yn yr oriel i ddathlu arddangosfa Steve Attwood Wright, gyda “mewn sgwrs” yn yr oriel gyda’i waith.

Wedi'i ddilyn gan brynhawn i fyny yn stiwdio Steve's, ac os bydd y tywydd yn caniatáu, taith gerdded gwehyddion. (NI ddarperir cludiant)

Sylwch:

Nid oes gennym gaffi ar y safle.

Mae gennym fan Coffi Cambrian y tu allan ar y patio

Y lleoedd agosaf yw:

Meithrin (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn)

Coffi Costa (ar agor ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul)

Greggs (ar agor ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul)

Evans (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn tan 2pm)

Parcwyr (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn tan 3.30pm)

Neuadd y Farchnad (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn)

Cafe Glitz (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn tan 3pm)

Gellir dod o hyd i lety lleol yn archebu.com ac airbnb.com a gwefannau eraill. Rydym o fewn cyrraedd hawdd i ardaloedd cyfagos Dolfor, Caersws, Bettws Cedewain, Abermule, Trefaldwyn, Y Trallwng, Llanfair Caereinion

Hygyrchedd:

Mae Oriel Davies i gyd ar un lefel ac yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn gan gynnwys toiled hygyrch. Rydym yn croesawu sgyrsiau gydag ymwelwyr cyn eu hymweliad i sicrhau bod eich anghenion mynediad yn cael sylw.

Mae stiwdio Steve Attwood Wright ar lefel y ddaear, ond gan mai hwn yw ei gartref hefyd, mae'n well tybio mynediad cyfyngedig iawn i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn neu'r rheini sydd â symudedd cyfyngedig. Nid oes toiled hygyrch. Bydd y daith gerdded yn digwydd ar y llechwedd uwchben ei gartref ac nid yw'n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn na'r rhai sydd â symudedd cyfyngedig.

manual override of the alt attribute
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Hygyrchedd:

Mae Oriel Davies i gyd ar un lefel ac yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn gan gynnwys toiled hygyrch. Rydym yn croesawu sgyrsiau gydag ymwelwyr cyn eu hymweliad i sicrhau bod eich anghenion mynediad yn cael sylw.

Mae stiwdio Steve Attwood Wright ar lefel y ddaear, ond gan mai hwn yw ei gartref hefyd, mae'n well tybio mynediad cyfyngedig iawn i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn neu'r rheini sydd â symudedd cyfyngedig. Nid oes toiled hygyrch. Bydd y daith gerdded yn digwydd ar y llechwedd uwchben ei gartref ac nid yw'n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn na'r rhai sydd â symudedd cyfyngedig.

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.