Cymraeg

Straeon y Gaeaf: Analluoedd Beiddgar

Gyda Jo Vagabondi

Digwyddiadau | 11 Chwefror 2023 - 11 Chwefror 2023

Dydd Sadwrn 11 Chwefror 2 – 3pm

manual override of the alt attribute

Mae’r storïwr a’r pypedwr Jo Vagabondi yn dod â chyfuniad aflafar o chwedlau, o bell ac agos, am bobl a’u analluoedd beiddgar. Straeon am niwro-bwerau anhygoel, archbwerau annodweddiadol a namau sy'n profi'n ddelfrydol ar gyfer arwr lleol.

Cafodd Jo ddiagnosis o’r anhwylder ymennydd prin, Narcolepsi, 10 mlynedd yn ôl a newidiodd ei bywyd yn llwyr a gwneud iddi weld bod gan bob melltith ei bendithion ac y gall dod yn anabl ddangos galluoedd cudd eraill i chi.

Lle cwbl hygyrch, addas i bob oed.

Cefnogir y rhaglen hon yn garedig gan The Mycelium Storytelling Hub a Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae digwyddiadau am ddim. Croesewir rhoddion i gefnogi rhaglen yr oriel o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau