Cymraeg

Straeon y Gaeaf: Ddydd Gŵyl Dewi Sant

Gyda Mair Tomos Ifans

Digwyddiadau | 22 Chwefror 2023 - 22 Chwefror 2023

Dydd Mercher 22 Chwefror

12 – 1pm Yn Cymraeg 2 -3pm Yn Saesneg

manual override of the alt attribute

Bydd hi'n Ddydd Gŵyl Dewi ar y 1af o Fawrth ac mae llawer o straeon am Dewi fel mae'n cael ei adnabod yn Gymraeg - dewch i wrando ar Mair yn adrodd rhai o'r chwedlau amdano - ac efallai ambell stori am ryw seintiau eraill Cymreig - Ffraid, Tydecho, Melangell, Beuno - straeon doniol, straeon tyner, straeon sydd allan o'r byd hwn!

“Rwy’n adrodd chwedlau, mythau a chwedlau traddodiadol, yn bennaf o Gymru, wedi’u darlunio â chaneuon gwerin ac alawon traddodiadol yn cael eu chwarae ar delyn glin fach ac ar y delyn deires Gymreig.”

Ers bron i ddeugain mlynedd, mae Mair wedi ennill ei bywoliaeth o berfformio fel actores, cantores a storïwr. Mae hi'n byw yng Nghanolbarth Cymru ac yn perfformio ar hyd a lled y wlad a thu hwnt.

Dewch i'r sesiwn a siaredir yn Gymraeg o 12 - 1pm ac yn Saesneg o 2 -3pm

Lle cwbl hygyrch, addas i bob oed.

Cefnogir y rhaglen hon yn garedig gan The Mycelium Storytelling Hub a Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae digwyddiadau am ddim. Croesewir rhoddion i gefnogi rhaglen yr oriel o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Winter Stories: 22/02 - Yn Cymraeg (12pm - 1pm) £0.00 PP*
Winter Stories: 22/02 - In English (2pm - 3pm) £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

02.06.2022 – 03.06.2022

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.