Cymraeg

Datganiad Hygyrchedd Gwefan

Mae Oriel Davies Gallery wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd digidol i bobl ag anableddau. Rydym yn gwella profiad y defnyddiwr i bawb yn barhaus, ac yn cymhwyso’r safonau hygyrchedd perthnasol.

Mesurau i gefnogi hygyrchedd

Mae Oriel Davies Gallery yn cymryd y mesurau canlynol i sicrhau hygyrchedd Oriel Davies Gallery:

Cynnwys hygyrchedd drwy ein polisïau mewnol.

Statws cydymffurfio

Mae Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) yn diffinio gofynion ar gyfer dylunwyr a datblygwyr i wella hygyrchedd i bobl ag anableddau. Mae'n diffinio tair lefel o gydymffurfiaeth: Lefel A, Lefel AA, a Lefel AAA. Mae Oriel Davies Gallery yn cydymffurfio'n rhannol â lefel AA WCAG 2.0. Mae cydymffurfio'n rhannol yn golygu nad yw rhai rhannau o'r cynnwys yn cydymffurfio'n llawn â'r safon hygyrchedd.

Ystyriaethau hygyrchedd ychwanegol

Cynlluniwyd y wefan hon gan gyfeirio at ganllawiau Menter Hygyrchedd y We (WAI). Mae gwefan Oriel Davies yn ymdrechu i fod yn ganfyddadwy, yn weithredol, yn ddealladwy ac yn gadarn . I gael rhagor o wybodaeth ewch i Ganolfan Mynediad i'r We RNIB

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth ar hygyrchedd Oriel Davies Gallery. Rhowch wybod i ni os byddwch yn dod ar draws rhwystrau hygyrchedd ar Oriel Davies Gallery:

  • E-bost: desk@orieldavies.org
  • Cyfeiriad yr ymwelydd: Y Parc, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NZ
  • Cyfeiriad post: Y Parc, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NZ

Rydym yn ceisio ymateb i adborth o fewn 3 Diwrnod Busnes.

Manylebau technegol

Mae hygyrchedd Oriel Davies Gallery yn dibynnu ar y technolegau canlynol i weithio gyda’r cyfuniad penodol o borwr gwe ac unrhyw dechnolegau cynorthwyol neu ategion sydd wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Dibynnir ar y technolegau hyn i gydymffurfio â'r safonau hygyrchedd a ddefnyddir.

Cyfyngiadau a dewisiadau eraill

Er gwaethaf ein hymdrechion gorau i sicrhau hygyrchedd Oriel Davies Gallery, efallai y bydd rhai cyfyngiadau. Isod mae disgrifiad o gyfyngiadau hysbys, ac atebion posibl. Cysylltwch â ni os gwelwch fater nad yw wedi'i restru isod.

Cyfyngiadau hysbys ar gyfer Oriel Davies Gallery:

  1. Trydydd Parti: Efallai na fydd elfennau trydydd parti fel Fideos YouTube yn bodloni ein gofynion hygyrchedd ein hunain. oherwydd ni allwn sicrhau cydymffurfiaeth deunydd trydydd parti.. Byddwn yn sicrhau bod yr holl gynnwys a gynhyrchir gan Oriel Davies Gallery yn cydymffurfio â'n safonau.

Asesodd Oriel Davies Gallery hygyrchedd Oriel Davies Gallery drwy’r dulliau canlynol:

  • Hunanwerthuso

You might also be interested in...