Cymraeg

Cyhoeddiad Assembly

Dogfen ymchwil a gynhyrchwyd gan Hefin Jones ac a ddyluniwyd gan Midge Press.

Rhan o brosiect In Common a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, drwy arian y Loteri Genedlaethol fel rhan o arddangosfa Craftspace, We are Commoners.

I ddarllen y pamffledi dilynwch y dolenni i:

Ellie Evelyn Orrell

Daisy Dunn

Cerys Warburton

You might also be interested in...