Cymraeg

Gwybodaeth am Agor Drenewydd

Pwy sy'n Agor Drenewydd?

Agored Drenewydd yw’r enw masnachu ar gyfer Going Green for a Living Community Land Trust Ltd.

Rydym yn gwmni buddiant cymunedol, gyda modelau ymddiriedolaeth tir, yn rheoli trosglwyddiad ased cymunedol yn y Drenewydd, yn cynnwys 130 erw o dir (cyfwerth â 130 o gaeau rygbi).

Rydym yn cynnal y mannau cyhoeddus gwyrdd mawr yn y Drenewydd, drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn, sy’n cynnwys cynnal a chadw glaswellt a choed hanfodol, rheoli gwastraff, rheoli ardaloedd chwaraeon/adloniant, ynghyd ag ardaloedd o fioamrywiaeth.

Trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru rydym yn galluogi grwpiau a sefydliadau cymunedol i gyflawni prosiectau er budd y cyhoedd

Rydym yn rheoli tiroedd Neuadd y Dref, Parc Dolerw, Caeau Trehafren, Bryn Trehafren, Caeau Vaynor a thir cyhoeddus rhwng Maesydail a Stad Ddiwydiannol Mochdre, tua 130 erw o fannau gwyrdd a rhywfaint o lan yr afon.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

You might also be interested in...