Cymraeg

Gweithdai Llyfrau Artistiaid

Pedwar gweithdy fel rhan o Ffair Lyfrau Artistiaid Cymru

2 Medi 2023 - 3 Medi 2023

Cymerwch ran mewn un neu fwy o'r gweithdai gwych hyn. Archebwch eich lle nawr.

Beth yw llyfrau artistiaid? Cânt eu hysbrydoli a’u creu gan artistiaid – llyfrau sydd wedi’u crefftio â llaw gan ddefnyddio papur, ffabrig, cerflunwaith, printiedig, lluniadu, pwytho a gwasg fach.

manual override of the alt attribute

(darperir yr holl ddeunyddiau)

Dydd Sadwrn Medi 2ail

Jennifer Banfield 11 - 1

Gweithdy Creu Llyfrau Concertina

Mae'r gweithdy hwn yn gyflwyniad i greu llyfrau consertina. Yn y gweithdy hwn byddwch yn dysgu am y technegau plygu a ddefnyddir yn y dull hwn a byddwch yn llunio eich llyfr consertina eich hun. Byddwch yn cael y cyfle i addurno eich llyfr gan ddefnyddio deunyddiau collage. Gwahoddir cyfranogwyr i ddod â'u delweddau eu hunain i collage gyda nhw.

Mae Jennifer Banfield wedi'i lleoli yng Nghaerdydd ac yn gweithio'n bennaf ym maes gwneud llyfrau, gwneud printiau a ffotograffiaeth. Mae hi'n cydosod ffotograffiaeth a phrintiau mewn consertina rhwymo brethyn neu lyfrau pwyth copitig. Mae llyfrau ei hartist yn archwilio naratifau am dreftadaeth mwyngloddio/tirwedd a delweddau a ddarganfuwyd.

Mae hi wedi cynnal gweithdy gwneud llyfrau ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Newcastle yn 2020. Dan y teitl, 'Bookmaking. Dosbarth Technegau Hybrid' cyflwynodd y gweithdy hwn fyfyrwyr i wneud llyfrau a Marchnad Artistiaid Hunan-gyhoeddi BALTIC.

J. Banfield book image

Lynne Bebb 2 - 4


Addas i Deuluoedd

Artist amlgyfrwng o Abertawe yw Lynne ac mae ei chynnwys yn tynnu ar gof a phrofiad personol. Bydd yn arwain gweithdy i wneud llyfr seren o un ddalen o bapur ac yn defnyddio technegau gwneud marciau i addurno eich llyfr. Yna ychwanegu lliw gyda collage. Yn olaf byddwn yn ysgrifennu rhai geiriau i gwblhau eich llyfr. Darperir yr holl ddeunyddiau.

Lynn Bebb star Book

Dydd Sul Medi 3ydd

Ezma Zhao 11 - 1Addas i Deuluoedd

Artist tecstilau a chyfryngau cymysg o’r Drenewydd yw Ezma Zhao, sy’n cael ei hysbrydoli gan gefn gwlad ac yn byw ger yr afon. Mae’n annog plant a theuluoedd i adrodd straeon a rhannu atgofion, gan eu troi’n lyfrau i’w trysori a’u rhannu.

Mae Ezma yn gwneud llyfrau mini gyda lliw, gwead a chwedlau cudd sy'n ysgogi chwarae a dychymyg, gan ddefnyddio print, inciau, pasteli a brodwaith.

Ar gyfer y gweithdy hwn bydd yn defnyddio lluniadu a collage i adrodd straeon personol a dysgu'r dechneg plygu papur i greu llyfr consertina bach a llyfr baneri.

Ezma concertina book

Jojo Vagabondi 2 - 4Addas i Deuluoedd

Dewch i ymuno â’r artist Jo Jo Vagabondi i wneud llyfrau stori consertina. Dewch â cherdd, stori fach neu eiriau ar hap i wneud y llyfrau bach sy'n datblygu'n seren.

Mae Jo yn artist amlddisgyblaethol ac yn storïwr sy’n gwneud pypedau a llyfrau.

Jojo Vagabondi Book
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Jennifer Banfield 11 - 1 (Sat) £0.00 PP*
Lynne Bebb 2 - 4 (Sat) £0.00 PP*
Ezma Zhao 11 - 1 (Sun) £0.00 PP*
Jojo Vagabondi 2 - 4 (Sun) £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.