Cymraeg

Gweithdy Collage a Barddoniaeth

Carry the Flame - Ceridwen Powell

1 Gorffennaf 2023 - 1 Gorffennaf 2023

Yn y gweithdy hwn byddwch yn chwarae gyda geiriau a delweddau i fynegi'r hyn sy'n eich 'tanio' - beth yw eich nwydau, beth sy'n rhoi gobaith, cryfder ac egni i chi, beth sy'n eich helpu i gario'ch fflam. Byddwn yn defnyddio barddoniaeth weledol, collage, a thechnegau barddoniaeth byr.

manual override of the alt attribute

Mae Ceridwen yn artist/awdur anabledd ac anabledd o Sir Drefaldwyn. Mae ei gwaith yn rhyngddisgyblaethol, yn haniaethol ac yn gysyniadol, mae’n hoffi chwarae gyda syniadau, technegau a deunyddiau i fynegi anabledd, materion cymdeithasol, amgylcheddol a gwleidyddol.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.