Cymraeg

Gweithdy Collage a Barddoniaeth

Carry the Flame - Ceridwen Powell 10.30 - 12.30

1 Gorffennaf 2023 - 1 Gorffennaf 2023

Yn y gweithdy hwn byddwch yn chwarae gyda geiriau a delweddau i fynegi'r hyn sy'n eich 'tanio' - beth yw eich nwydau, beth sy'n rhoi gobaith, cryfder ac egni i chi, beth sy'n eich helpu i gario'ch fflam. Byddwn yn defnyddio barddoniaeth weledol, collage, a thechnegau barddoniaeth byr.

manual override of the alt attribute

Mae Ceridwen yn artist/awdur anabledd ac anabledd o Sir Drefaldwyn. Mae ei gwaith yn rhyngddisgyblaethol, yn haniaethol ac yn gysyniadol, mae’n hoffi chwarae gyda syniadau, technegau a deunyddiau i fynegi anabledd, materion cymdeithasol, amgylcheddol a gwleidyddol.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau