Cymraeg

ni i gyd yn Rhannu'r Un Tir: Dosbarth Meistr Gwneud Marciau gyda Helen Booth *Gohirio*

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyfranogwyr ym mhrosesau gwaith Helen

Digwyddiadau | 16 Medi 2023 - 16 Medi 2023

Mae’r dosbarth meistr yn addas ar gyfer y rhai sydd ag arfer creadigol presennol neu ddiddordeb mewn prosesau creadigol.

manual override of the alt attribute

Bydd yr artist haniaethol o Brydain, Helen Booth, yn arwain dosbarth meistr ddydd Sadwrn 16 Medi rhwng 11am a 3.30pm yn Oriel Davies. Bydd y diwrnod yn cynnwys cyfranogwyr ym mhrosesau gwaith Helen. Braslunio yn yr awyr agored (os yw’r tywydd yn braf), edrych ar y ‘micro’ – pennau hadau, gweiriau a ffurfiau naturiol eraill, a’r ‘macro’, gan ddysgu sut i ddal hanfod lle. “Byddwn yn datblygu’r hyn a welwn yn wneud marciau a phrintiau mono. Bydd cyfranogwyr yn dod heb ddim ac yn gadael gyda rhywbeth”. Darperir yr holl ddeunyddiau

Helen Booth yn y Stiwdio.

Mae ymweliadau Helen o Wlad yr Iâ yn dylanwadu’n fawr ar y gwaith yn ei sioe unigol fawr Rydyn Ni i Gyd yn Rhannu'r Un Gofod. Bydd y profiadau hyn a'i hagwedd at wneud marciau yn llywio'r dosbarth meistr. Mae’r dosbarth meistr yn addas ar gyfer y rhai sydd ag arfer creadigol presennol neu ddiddordeb mewn prosesau creadigol.

Helen Booth yn sgwrsio gyda Ceri Hand yn agoriad yr arddangosfa unigol yn Oriel Davies Gallery

Cost £75

Mae'r gost yn cynnwys:

- Cinio - powlen salad caffi oriel a diod poeth neu oer. Mae ein powlenni salad yn cael eu creu gyda chymysgedd o gynnyrch a dyfir yn lleol, toes sur gan grefftwr a hwmws cartref.

- Catalog arddangosfa a phecyn o gardiau post

- Deunyddiau celf

Cysylltwch â Kate os oes gennych unrhyw ofynion mynediad ac os hoffech i ni gefnogi eich ymweliad kate@orieldavies.org

Helen Booth
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig