Cymraeg

Gweithdy Lluniadu gyda Deborah Dalton

Llinell | Symudiad | Patrwm | Rhythm 10.30 - 12.30

17 Mehefin 2023 - 17 Mehefin 2023
Tynnu'r llinell - mapio'r dirwedd

Archwilio canfyddiad a ffyrdd o weld

Rhannu fy ngwaith, ymchwil, profiad, ymarfer a thechnegau lluniadu.

Gan ddechrau gyda chyflwyniad i fy ngwaith a phroses ac ymweld ag arddangosfa Aildanio.

Yna byddwn yn dechrau gydag ychydig o weithgareddau lluniadu cynhesu y tu mewn i'r oriel ac yna dwy sesiwn arlunio y tu allan.
manual override of the alt attribute
a pencil sketch of a street view with houses
A pencil sketch of a street view with buildings and lamp post, with some shading, brown colour on a couple of buildings
Mae proses Deborah yn cael ei gyrru gan ei sensitifrwydd golau a’i phrofiad niwroamrywiol o fyd synhwyraidd.

Mae darluniau Deborah yn dal hanfod pur llinell a ffurf ac yn portreadu egni crai gwneud marciau.

Mae ei lluniadau ar y safle ‘casglu data’ yn coladu profiad o le.

Defnyddir y term ‘Mecaneg Gestalt’ i ddisgrifio symudiad llinell a ffurf o fewn y ffenomen shifft gestalt.

Mae darluniau Deborah yn atgofio drama a symudiad, yn gwneud marciau, afluniad a phrofiad amser real o’r gofod.
A landscape drawing of a mountain,with trees,roads and houses
a landscape drawing of mountains,trees and river
Charcoal mark making workshop.
Charcoal mark making workshop.
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.