Cymraeg

Ecoprinting - Cyflwyniad gyda Jane Hunter

Gweithdy Botaneg yr Haf 10am-4pm Dydd Sadwrn Gorffennaf 13eg

Digwyddiadau |

Mae eco-argraffu yn dechneg gyffrous o argraffu papur a ffabrig gyda'r lliwiau naturiol o ddail blodau. Mae'r broses yn rhyddhau'r llifyn o'r llystyfiant ac yn ei osod ar y ffabrig neu'r papur.

Yn y bore byddwch yn dysgu am y dail gwahanol sy'n rhoi printiau da a'r gwahanol fordents a ddefnyddir i greu lliwiau gwahanol.

Yn y prynhawn byddwch yn eco-argraffu rhywfaint o ffabrig sidan ac yn gwneud sgarff cul i fynd adref gyda chi.

Mae'n wefreiddiol ac yn hygyrch.

Mae'r gweithdy hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr a rhai sy'n gwella.

Mae cost y gweithdy yn cynnwys cinio llysieuol blasus wedi’i wneud â llaw yn ein caffi.

Mae Jane Hunter yn byw yng nghanolbarth Cymru ac mae'n angerddol am gynnyrch wedi'i wneud â llaw ac wedi'i hysbrydoli gan sgiliau a chreadigrwydd pobl eraill.

"Bob dydd rwy'n ymdrechu i greu rhywbeth waeth pa mor fach ac adeiladu ar fy sgiliau fy hun. Rwyf wrth fy modd yn addysgu ac yn trosglwyddo'r llawenydd o greu."


manual override of the alt attribute
Tocynnau Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £79.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r ffi yn cynnwys cinio llysieuol blasus wedi'i wneud â llaw yn ein caffi.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw alergeddau.Digwyddiadau Cysylltiedig