Cymraeg

Ymddangos: Billy Maxwell Taylor & Marla King

Croeso Cynnes

10 Chwefror 2024 - 10 Chwefror 2024

Mae Emerge/Ymddangos yn archwiliad dawns a seinwedd o gwestiynau cymdeithasol-ecolegol. Sut gallwn ni lywio ein hunain o dan y tir er mwyn dod allan i egin gwyrdd gobaith?

manual override of the alt attribute

Bydd Marla a Billy yn archwilio gofodau oriel Davies trwy recordiadau maes Cymraeg, troslais, cerddoriaeth amgylchynol a dawns weadol. Byddant yn gosod cwestiynau ym mhob rhan o'r gofod ac yn meithrin gofod lle y gall cyfranogwyr arafu a theithio i'w cwestiynau eu hunain.

Maent hefyd yn gwahodd cyfranogwyr i ymarfer Dawn and Dusk, gan gynnig gofod ysgafn o lonyddwch yn y prysurdeb i ddechrau neu ddiwedd eich diwrnod. Bydd hyn yn cynnwys symudiad ymlaciol ac yna te am ddim a lle i sgwrsio (neu fod yn dawel).

Billy Maxwell Taylor

Mae Billy Maxwell Taylor yn goreograffydd rhyngddisgyblaethol, yn artist seinwedd ac yn arweinydd artistig The Motion Pack. Mae ei ymarfer yn cynnig lle i lonyddwch yn y prysurdeb, gan roi amser yn aml i fyfyrio ar themâu cymdeithasol-ecolegol. Mae wedi gweithio yn y gorffennol gyda Span Arts, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Richard Chappell Dance, Volcano Theatre a llawer o sefydliadau celfyddydol eraill ledled Cymru, y DU ac Ewrop.

Marla King

Artist dawns Cymreig ac eiriolwr dros gyfiawnder hinsawdd yw Marla King. Cyd-sefydlodd grŵp Glanio yn 2021. Trwy gomisiynau creadigol a phrosiectau cydweithredol, mae Marla yn parhau i archwilio’r rôl y gall y celfyddydau, symudiad ac ymgorfforiad ei chwarae wrth gryfhau cysylltiad a dealltwriaeth ecolegol. Mae hi wedi gweithio o’r blaen gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Jack Philp Dance, Richard Chappell Dance, Cwmni Rhiannon Faith, Elisabeth Schilling, Sweetshop Revolution, Rendez-Vous Dance, Jones the Dance a mwy.

Community Fund
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Dawn Practice £0.00 PP*
Dusk Practice £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.