Cymraeg

Gweithdy crefft i'r teulu gyda Celf-Able

*WEDI'I OHIRIO OHERWYDD Y TYWYDD

Digwyddiadau | 11 Mawrth 2023 - 11 Mawrth 2023

DYDY SADWRN 11 MARWTH 12 - 3pm

*WEDI'I OHIRIO OHERWYDD Y TYWYDD

manual override of the alt attribute

Yn addas ar gyfer teuluoedd gyda phlant 0 - 10 oed a phob gallu.

Galwch heibio am sesiwn greadigol dan arweiniad aelodau Celf-Able. Mae Celf Able wedi creu'r gosodiad celf Coed Y Ddaear | Coed y Ddaear i'w gweld yn yr awyr agored yn Oriel Davies tan 16eg Mawrth.

Yn y sesiwn hon gwnewch ddail lliwgar i'w hychwanegu at osod coed neu ewch â nhw adref fel addurn.

Dysgwch fwy am effaith yr argyfwng hinsawdd a sut y gall plannu mwy o goed helpu i wrthbwyso ein hôl troed carbon.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig