Cymraeg

Coed Y Ddaear | EarthWood

Gosodiad gan Celf-Able Tu Allan yn Oriel Davies

Arddangosfeydd | 16 Chwefror 2023 - 16 Mawrth 2023

16eg CHWEFROR - 16eg MARWTH

manual override of the alt attribute

Mae'r sefydliad Celf-Able o Sir Drefaldwyn wedi creu coetir o goed wedi'u cerflunio â llaw gan ddefnyddio pren a deunyddiau wedi'u hailgylchu i'w harddangos y tu allan i'r oriel tan 16 Chwefror.

Mae Celf-Able yn grŵp sy’n cael ei redeg gan artistiaid anabl ac anabledd, ym Mhowys sydd wedi ymrwymo i godi amlygrwydd anabledd drwy’r celfyddydau.

Mae’r gosodiad yn ein hatgoffa o’r newidiadau trychinebus i hinsawdd y celfyddydau a achosir gan ddatgoedwigo. Mae'n ein gwahodd i ychwanegu at y gosodiad gyda'n negeseuon ein hunain i'r blaned ac at ein gilydd.

Dewch i symud drwy’r coed, darllenwch y negeseuon am ddatgoedwigo a newid hinsawdd ac astudiwch fanylion pob deilen wedi’i thynnu â llaw.

Bu Celf-Able yn gweithio gydag Engage Britain fel Gwesteiwr Taith Reconnection. “O fis Ebrill i fis Awst 2022 fe wnaethom gynnal sesiynau o amgylch Sir Drefaldwyn yn gwneud cerfluniau coeden weiren a phren i wneud gosodiad celf, ‘Coed Y Ddaear/EarthWood’, gan weithio gyda’r artist Amy Sterly.”

Mae Engage Britain yn elusen gwbl annibynnol, sy’n rhoi llais i bobl ar yr hyn sydd bwysicaf iddyn nhw. Gallwch ddarganfod mwy am Engage Britain ar eu gwefan https://engagebritain.org/.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig